Bảo hiểm khách du lịch trong nước

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

Những người đi tham quan, nghỉ mát, đi dã ngoại... hoặc nghỉ tại khách sạn, nhà khách trên lãnh thổ Việt Nam theo các điều khoản quy định tại Quy tắc bảo hiểm này

Phạm vi bảo hiểm

  • Tử vong, thương tật thân thể do tai nạn

  • Tử vong do ốm đau, bệnh tật.

Quyền lợi bảo hiểm

  • Trường hợp NĐBH bị tử vong do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI chi trả toàn bộ số tiền bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm

  • Trường hợp NĐBH bị tử vong do ốm đau, bệnh tật thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ chi trả 50% số tiền bảo hiểm ghi trên GCN bảo hiểm

  • Trường hợp NĐBH bị tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI trả tiền bảo hiểm theo “Bảng tỉ lệ trả tiền bảo hiểm thương tật” đính kèm quy tắc này

Quy tắc bảo hiểm

Download tại đây