Bảo hiểm hàng hóa nội địa

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm:

 • Hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

 • Vỏ container vận chuyển trong lãnh thổ Việt NamVỏ container vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

Phạm vi bảo hiểm

 • Cháy hoặc nổ;

 • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

 • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;

 • Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

 • Phương tiện chở hàng mất tích;

 • Hy sinh tổn thất chung.

Loại trừ

 • Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến  tranh khác; 

 • Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự;

 • Hành động xấu cố ý hay hành vi phạm pháp của người được bảo hiểm hay người làm công cho họ;

 •  Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hóa được bảo hiểm;

 • Xếp hàng quá tải đối với hàng chở nguyên chuyến;

 • Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển;

 • Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển;

 • Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông;

 •  Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm;

 • Hàng hoá bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm;

 • Hàng hoá chở quá địa điểm kết thúc hành trình ghi trên đơn bảo hiểm.