Bảo hiểm thân tàu

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm:

 • Thân vỏ tàu

 • Máy móc

 • Trang thiết bị tàu

Phạm vi bảo hiểm

Tổn thất toàn bộ hoặc bộ phận của thân tàu gây ra bởi:

 • Đâm va với tàu, thuyền, máy bay, phương tiện vận chuyển trên bờ hoặc dưới nước.

 • Đắm, mắc cạn, đâm va vào đá, vật thể ngầm hoặc nổi, trôi hoặc cố định, cầu, phà, đà, công trình đê, đập, kè, cầu cảng.

 • Cháy nổ ngay trên tàu hoặc cháy nổ ở nơi khác gây tổn thất cho tàu.

 • Vứt bỏ tài sản khỏi tàu trong trường hợp cần thiết và hợp lý.

 • Mất tích.

 • Động đất, sụt lở, núi lửa phun.

 • Bão tố, sóng thần, gió lốc, mưa đá hay sét đánh.

 • Tai nạn xảy ra trong lúc xếp dỡ, di chuyển hàng hóa, nguyên nhiên vật liệu hoặc khi tàu đang neo đậu, lên đà, sửa chữa ở xưởng.

 • Nổ nồi hơi, gẫy trục cơ hoặc hư hỏng các bộ phận của máy móc, thân tàu do khuyết tật ngầm gây ra với điều kiện kiểm tra, giám định bình thường không thể phát hiện được.

 • Sơ suất của thuyền trưởng, sỹ quan, thủy thủ, hoa tiêu hoặc người sửa chữa với điều kiện người sửa chữa không phải là Người được bảo hiểm.

 • Chi phí đóng góp tổn thất chung, chi phí cứu hộ

Loại trừ

 • Tàu không đủ khả năng hoạt động và/hoặc hoạt động ngoài phạm vi quy định.

 • Hành động cố ý hoặc quá cẩu thả của Người được bảo hiểm hoặc người thừa hành như: Người đại lý, đại diện hoặc thuyền trưởng, sỹ quan và thủy thủ.

 • Vi phạm lệnh cấm do nhà chức trách ban hành hoặc hoạt động kinh doanh trái phép

 • Do vỏ, máy móc hoặc trang thiết bị của tàu bị hao mòn tự nhiên.

 • Tàu bị mắc cạn bởi ảnh hưởng của thủy triều hoặc con nước lên xuống trong lúc đang neo đậu.

 • Thuyền trưởng, máy trưởng hoặc thuyền viên không có bằng hoặc chứng chỉ theo quy định hoặc tai nạn xảy ra do những người này say rượu, bia, ma tuý hoặc các chất kích thích tương tự khác.

 • Tàu neo đậu tại cảng hoặc các vùng nước không được phép neo đậu hoặc được phép neo đậu mà không được neo, cột đúng quy định hoặc các thuyền viên được phân công trực tàu không có mặt thực hiện nghĩa vụ trực tàu tại thời điểm xảy ra sự cố..