Tầm nhìn

Xây dựng PTI là một Định chế Tài chính Bảo hiểm chuẩn mực và tin cậy, đem lại giá trị Bảo vệ an toàn, Bảo an thịnh vượng và Phát triển bền vững cho những người làm nghề, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Sứ mệnh

Phụng sự Bảo vệ sức khỏe - Bảo an Thịnh vượng của cộng đồng và Cơ hội tiếp cận các giải pháp bảo hiểm toàn diện cho mọi khách hàng bằng Hệ sinh thái dịch vụ bảo hiểm toàn diện, tin cậy và cực kì đơn giản.

Giá trị cốt lõi (4C)

Đạo đức chính trực 

Nguyên tắc làm việc, hành xử và nền tảng bảo vệ uy tín của mỗi nhân viên. Tạo môi trường làm việc liêm chính, đem lại giá trị minh bạch, toàn vẹn

Trí tuệ tập thể

Tri thức là tài sản cốt lõi. Công ty cam kết chuyển giao vốn tri thức được tích luỹ từ tập thể nhằm gia tăng lợi ích

Hợp tác phụng sự

Hiểu trách nhiệm của mỗi người làm nghề tài chính. Nỗ lực tận tâm cùng tập thể mang lại giá trị thiết thực vì mục tiêu và lợi ích của khách hàng

Kết nối giá trị

Cùng nhau chia sẻ, đóng góp để tạo một dòng sông trí tuệ tập thể. Có các công cụ, nguồn lực để kết nối nền tảng tri thức và giá trị tới khách hàng

 

Tính cách thương hiệu

PTI xác định 3 yếu tố quan trọng hình thành nên tính cách thương hiệu của PTI là:

  • Sự chân thành càng được đề cao bao nhiêu thì lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp đó sẽ càng vững vàng bấy nhiêu

  • Khi thương hiệu coi “tín nghĩa” là chiến lược, là phương pháp kinh doanh thì thương hiệu đó sẽ nắm chắc trong tay sự thành công trong tâm trí của mọi khách hàng

  • Hành động sẻ chia chính là điều mà xã hội luôn cần có, đó cũng chính là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của những doanh nghiệp kinh doanh vì một mục đích cao cả và tốt đẹp

Chân thành - Tín nghĩa - Sẻ chia: Đây là 3 phẩm chất quan trọng nhất của một người bạn đích thực: đối xử chân thành, không vụ lợi và ồn ào; tôn trọng chữ tín và là người giữ chữ tín, có tính cách nghĩa hiệp; coi khó khăn của bạn là khó khăn của mình và sẵn sàng chia sẻ cả lúc vui lẫn lúc buồn, kể cả khi thành công hay khi gặp hoạn nạn khó khăn đều có PTI bên bạn. Một người bạn như vậy sẽ được gắn bó lâu dài - Khi làm được điều đó thì thương hiệu của PTI sẽ tồn tại bền vững và lâu dài trong lòng khách hàng.