Tầm nhìn

Xây dựng PTI là một Định chế Tài chính Bảo hiểm chuẩn mực và tin cậy, đem lại giá trị Bảo vệ sức khỏe an toàn, Bảo an thịnh vượng và Phát triển bền vững cho những người làm nghề, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Sứ mệnh

Phụng sự Bảo vệ sức khỏe - Bảo an Thịnh vượng - Cơ hội tiếp cận bảo hiểm của khách hàng ở mọi nơi bằng Hệ sinh thái dịch vụ Bảo hiểm toàn diện, tin cậy và cực kì đơn giản.

Giá trị cốt lõi

Hợp tác

Hợp tác là xu hướng tất yếu của nền kinh tế hiện tại, đó là con đường ngắn nhất để đưa PTI phát triển lên tầm cao mới, góp phần tạo một vị thế mới vững chắc - cao hơn cho PTI trên thương trường.

Chia sẻ

Chia sẻ là cách làm thiết thực để PTI thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội. Mặt khác, chia sẻ tạo sự gắn bó, đồng cảm, thân ái, đầy tình người giữa các thành viên PTI, qua đó góp phần tạo sự phát triển bền vững của PTI.

Sáng tạo

Sáng tạo để tạo nên sự khác biệt hơn, hấp dẫn hơn, thiết thực hơn, nhân văn hơn, trên cơ sở đó tạo lợi thế để PTI chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần của mình, qua đó đem lại những giá trị mới tốt hơn cho khách hàng và các thành viên đại gia đình PTI .

Tôn trọng sự khác biệt

Tôn trọng, ủng hộ và quan tâm nghiêm túc đối với những cái mới, những cái khác biệt sẽ là môi trường thuận lợi nhất cho tinh thần sáng tạo không ngừng phát triển, góp phần tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng và bền vững của PTI trong tương lai.

 

Tính cách thương hiệu

PTI xác định 3 yếu tố quan trọng hình thành nên tính cách thương hiệu của PTI là:

  • Sự chân thành càng được đề cao bao nhiêu thì lòng tin của khách hàng đối với doanh nghiệp đó sẽ càng vững vàng bấy nhiêu

  • Khi thương hiệu coi “tín nghĩa” là chiến lược, là phương pháp kinh doanh thì thương hiệu đó sẽ nắm chắc trong tay sự thành công trong tâm trí của mọi khách hàng

  • Hành động sẻ chia chính là điều mà xã hội luôn cần có, đó cũng chính là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của những doanh nghiệp kinh doanh vì một mục đích cao cả và tốt đẹp

Chân thành - Tín nghĩa - Sẻ chia. Đây là 3 phẩm chất quan trọng nhất của một người bạn đích thực: đối xử chân thành, không vụ lợi và ồn ào; tôn trọng chữ tín và là người giữ chữ tín, có tính cách nghĩa hiệp; coi khó khăn của bạn là khó khăn của mình và sẵn sàng chia sẻ cả lúc vui lẫn lúc buồn, kể cả khi thành công hay khi gặp hoạn nạn khó khăn đều có PTI bên bạn. Một người bạn như vậy sẽ được gắn bó lâu dài - Khi làm được điều đó thì thương hiệu của PTI sẽ tồn tại bền vững và lâu dài trong lòng khách hàng.