Tầm nhìn

PTI là doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ, thực sự trở thành "Công ty bảo hiểm của cộng đồng".

Sứ mệnh

PTI cam kết đem lại cho cộng đồng những sản phẩm bảo hiểm thiết thực, chất lượng dịch vụ chuẩn mực thông qua hệ thống bán hàng và dịch vụ khách hàng phủ kín toàn quốc.

Giá trị cốt lõi

Hợp tác

Hợp tác là xu hướng tất yếu của nền kinh tế hiện tại, đó là con đường ngắn nhất để đưa PTI phát triển lên tầm cao mới, góp phần tạo một vị thế mới vững chắc - cao hơn cho PTI trên thương trường.

Chia sẻ

Chia sẻ là cách làm thiết thực để PTI thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng xã hội. Mặt khác, chia sẻ tạo sự gắn bó, đồng cảm, thân ái, đầy tình người giữa các thành viên PTI, qua đó góp phần tạo sự phát triển bền vững của PTI.

Sáng tạo

Sáng tạo để tạo nên sự khác biệt hơn, hấp dẫn hơn, thiết thực hơn, nhân văn hơn, trên cơ sở đó tạo lợi thế để PTI chiếm lĩnh thị trường, mở rộng thị phần của mình, qua đó đem lại những giá trị mới tốt hơn cho khách hàng và các thành viên đại gia đình PTI .

Tôn trọng sự khác biệt

Tôn trọng, ủng hộ và quan tâm nghiêm túc đối với những cái mới, những cái khác biệt sẽ là môi trường thuận lợi nhất cho tinh thần sáng tạo không ngừng phát triển, góp phần tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng và bền vững của PTI trong tương lai.

 

Tính cách thương hiệu

PTI xác định 3 yếu tố quan trọng hình thành nên tính cách thương hiệu của PTI là:

  • Cảm xúc thân thiện, gần gũi và thích: Cái này hoàn toàn cảm tính và do trái tim quyết định, không phải lý trí .

  • Theo dư luận hay tâm lý đám đông

  • Theo phân tích mang tính kỹ thuật (lý trí )

Chân thành - Tín nghĩa - Sẻ chia. Đây là 3 phẩm chất quan trọng nhất của một người bạn đích thực: đối xử chân thành, không vụ lợi và ồn ào; tôn trọng chữ tín và là người giữ chữ tín, có tính cách nghĩa hiệp; coi khó khăn của bạn là khó khăn của mình và sẵn sàng chia sẻ cả lúc vui lẫn lúc buồn, kể cả khi thành công hay khi gặp hoạn nạn khó khăn đều có PTI bên bạn. Một người bạn như vậy sẽ được gắn bó lâu dài - Khi làm được điều đó thì thương hiệu của PTI sẽ tồn tại bền vững và lâu dài trong lòng khách hàng.