Bảo hiểm người nước ngoài du lịch Việt Nam

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm:

Những người nước ngoài vào Việt Nam du lịch, tham quan, nghỉ mát, thăm bạn bè, dự hội nghị, hội thảo, đại hội, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, làm việc theo hình thức cá nhận hoặc tập thể đi thành đoàn có tổ chức và chương trình cụ thể đã định trước.

Phạm vi bảo hiểm

  • Thương tật thân thể hoặc chết do tai nạn

  • Ốm đau hoặc chết không do tai nạn

  • Mất, thiệt hại hành lý và vật dụng riêng mang theo người có thể quy hợp lý cho các nguyên nhân: cháy, nổ, phương tiện chuyên chở bị đâm, va, chìm, lật đổ, rơi

  • Mất nguyên kiện hành lý ký gửi theo chuyến hành lý

Quyền lợi bảo hiểm

  • Trường hợp NĐBH bị chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, PTI sẽ trả toàn bộ số tiền bảo hiểm;

  • PTI trả tiền bảo hiểm đối với những chi phí y tế cần thiết và hợp lý do hậu quả của tai nạn, ốm đau, thuộc phạm vi bảo hiểm; Chi phí hồi hương; Chi phí chôn cất, hoả táng tại Việt Nam hoặc chi phí vận chuyển xác, tro, hành lý của NĐBH.

  • PTI bồi thường cho NĐBH hành lý và vật dụng riêng bị mất, thiệt hại thuôc phạm vi bảo hiểm theo các quy định cụ thể trong Quy tắc bảo hiểm này. 

Quy tắc bảo hiểm

Download tại đây