Bảo hiểm Hàng hóa Xuất nhập khẩu

Mỗi năm ở Việt Nam có thêm hàng trăm ngàn người mắc những bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quỵ, suy thận ...

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

 • Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới.

 • Hàng hóa vận chuyển từ các nước trên thế giới về Việt Nam.

Phạm vi bảo hiểm:

 • 1. Cháy, nổ
 • 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 • 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
 • 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
 • 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 • 6. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 • 7. Hy sinh tổn thất chung
 • 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
 • 10. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi
 • 13. Động đất, núi lửa phun, sét đánh
 • 14. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng
 • 15. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ
 • 16. Hàng bị cuốn trôi xuống biển
 • 17. Cướp biển
 • 18. Manh động của thủy thủ đoàn
 • 19. Các rủi ro khác ( mất tích, giao thiếu hàng, mất cắp, vỡ, bể hàng…)
 • 1. Cháy, nổ
 • 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 • 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
 • 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
 • 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 • 6. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 • 7. Hy sinh tổn thất chung
 • 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
 • 10. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi
 • 13. Động đất, núi lửa phun, sét đánh
 • 14. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng
 • 15. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ
 • 16. Hàng bị cuốn trôi xuống biển
 • 1. Cháy, nổ
 • 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 • 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
 • 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
 • 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
 • 6. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
 • 7. Hy sinh tổn thất chung
 • 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
 • 10. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi