Nhân viên Banca khu vực Hồ Chí Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân viên Banca khu vực Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Chuyên viên nhân sự

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1800 cán bộ, nhân viên với 40 công ty thành viên....