Chuyên viên phát triển kênh Ngân hàng (Bancassurance)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển kênh Ngân hàng (Bancassurance) khu vực Hà Nội

Nhân viên kinh doanh bảo hiểm khu vực Hà Nội

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân viên kinh doanh bảo hiểm khu vực Hà Nội

Tuyển giám định viên bảo hiểm xe cơ giới, nhân viên kinh doanh

Tuyển dung vị trí giám định viên bảo hiểm xe cơ giới, nhân viên kinh doanh làm việc tại Nghệ An và Hà Tĩnh

Tuyển dụng chuyên viên lập trình DOTNET

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí chuyên viên lập trình DOTNET khu vực Hà Nội

Nhân viên kinh doanh bảo hiểm khu vực Vĩnh Phúc

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh Bảo hiểm khu vực Vĩnh Phúc

Giám định viên Bảo hiểm Xe cơ giới

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Giám định viên Bảo hiểm Xe cơ giới khu vực Hà Nội

Nhân sự Kế cận (tuyển dụng sinh viên mới ra trường)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân sự Kế cận (tuyển dụng sinh viên mới ra trường) khu vực Hà Nội

Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm khu vực Đồng Nai

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm khu vực Đồng Nai

Nhân viên Kế toán khu vực Hồ Chí Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán khu vực Hồ Chí Minh