Nhân sự Kế cận (tuyển dụng sinh viên mới ra trường)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân sự Kế cận (tuyển dụng sinh viên mới ra trường) khu vực Hà Nội

Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm khu vực Đồng Nai

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Trưởng phòng kinh doanh bảo hiểm khu vực Đồng Nai

Nhân viên Kế toán khu vực Hồ Chí Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán khu vực Hồ Chí Minh

Kế toán trưởng khu vực Vũng Tàu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Kế toán trưởng khu vực Vũng Tàu

Nhân viên Kế toán khu vực Vũng Tàu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân viên Kế toán khu vực Vũng Tàu

Nhân viên Banca khu vực Hồ Chí Minh

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Nhân viên Banca khu vực Hồ Chí Minh

Tuyển dụng Chuyên viên nhân sự

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện thành lập năm 1998. Trải qua 18 năm thành lập và phát triển, đến nay PTI có hơn 1800 cán bộ, nhân viên với 40 công ty thành viên....