Bảo hiểm xe máy tự nguyện

Thông tin chi tiết

Đối tượng áp dụng:

PTI nhận bảo hiểm vật chất các loại xe mô tô, xe máy có đăng ký hợp lệ.

Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cháy nổ

 • - PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do hỏa hoạn, cháy, nổ.

 • - Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của PTI không vượt quá số tiền bảo hiểm và/hoặc giá trị bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm mất cắp, mất cướp toàn bộ xe

 • PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do mất cắp, mất cướp trong các trường hợp sau:

 • - Mất cắp tại các điểm trông giữ xe của trường học, bệnh viện, cơ quan nhà nước và tòa nhà, bãi giữ xe công cộng có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép đồng thời có phát phiếu giữ xe.

 • - Nhà, nơi cư trú bị trộm cướp đột nhập, cạy phá có dấu vết để lại và/hoặc bị tấn công hoặc đe dọa tấn công bằng vũ lực.

 • - Bị cướp.

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của PTI không vượt quá số tiền bảo hiểm và/hoặc giá trị bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Bảo hiểm do các nguyên nhân khác

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây:

 • - Đâm, va, lật, đổ.

 • - Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, động đất, mưa đá, sụt lở.

 • - Vật thể khác tác động lên xe.

 • - Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên (không bao gồm nguyên nhân hỏa hoạn, cháy, nổ; mất cắp, mất cướp toàn bộ xe) ngoài những điểm loại trừ chung quy định tại Quy tắc.

Trong mọi trường hợp, tổng số tiền bồi thường của PTI không vượt quá số tiền bảo hiểm và/hoặc giá trị bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trích dẫn đường link để xem/download:

Quy tắc bảo hiểm tự nguyện vật chất xe mô tô - xe máy (ban hành kèm QĐ 08/QĐ-PTI ngày 10/01/2013)

Đối tượng áp dụng:

Lái xe và Người ngồi trên xe (gọi chung là Người được bảo hiểm).

Phạm vi bồi thường thiệt hại

Thiệt hại thân thể đối với Người được bảo hiểm do tai nạn liên quan trực tiếp đến việc sử dụng xe.

Trích dẫn đường link để xem/download:
Quy tắc bảo hiểm tự nguyện vật chất xe mô tô - xe máy (ban hành kèm QĐ 08/QĐ-PTI ngày 10/01/2013)

Đối tượng áp dụng:

 • Xe mô tô – xe máy được sản xuất bởi chính hãng sản xuất: HONDA, YAMAHA, SYM, SUZUKI, PIAGGIO.

 • Xe có thời gian sử dụng tối đa 18 năm kể từ năm đăng ký lần đầu, kể cả trường hợp xe tham gia bảo hiểm liên tục.

Phạm vi bảo hiểm

Tổn thất toàn bộ do trộm, cướp trong các trường hợp sau:

 • Mất cắp tại các điểm trông giữ xe của trường học, bệnh viện, cơ quan, tòa nhà, bãi giữ xe công cộng, các tổ chức khác có giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoạt động đồng thời có phát phiếu giữ xe.

 • Nhà, nơi cư trú bị trộm cướp đột nhập, cạy phá có dấu vết để lại và/hoặc bị tấn công hoặc đe dọa tấn công bằng vũ lực hoặc bị cướp.

 • Mất do các nguyên nhân không nêu ở mục (a) và (b) trên.

Giới hạn bồi thường

 • 01 lần/thời hạn bảo hiểm

 • Trường hợp tổn thất (a): PTI bồi thường tối đa 80% mức trách nhiệm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc 80% giá trị xe thực tế tại thời điểm tổn thất, bồi thường theo số nào nhỏ hơn.

 • Trường hợp tổn thất (b): PTI bồi thường tối đa 50% mức trách nhiệm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc 50% giá trị xe thực tế tại thời điểm tổn thất, bồi thường theo số nào nhỏ hơn.

 • Trường hợp tổn thất (c): PTI bồi thường tối đa 15% mức trách nhiệm quy định trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc 15% giá trị xe thực tế tại thời điểm tổn thất, bồi thường theo số nào nhỏ hơn.


Quy tắc bảo hiểm tự nguyện vật chất xe mô tô - xe máy (ban hành kèm QĐ 08/QĐ-PTI ngày 10/01/2013)