Bảo hiểm tài sản

Bảo hiểm TÀI SẢN KĨ THUẬT PTI bảo vệ doanh nghiệp toàn diện trước nguy cơ thiệt hại và mất mát tài sản cùng lợi nhuận do hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra để bạn có thể yên tâm thực hiện các chiến lược phát triển kinh doanh.

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

Tài sản là động sản và hoặc bất động sản nhưng không bao gồm: Tiền( tiền giấy hay tiền kim loại), séc, thư bảo lănh, tín phiếu, tem, tài liệu, bản thảo, sổ sách, giấy tờ các loại, vàng bạc, kim loại quý, đá quý, đồ trang sức, gia bảo, đồ cổ, đồ thờ cúng, bản vẽ hay tài liệu thiết kế, chất nổ, vật sống, vật nuôi, trừ khi những tài sản này được PTI chấp thuận bằng văn bản.

Phạm vi bảo hiểm

 • Cháy,

 • Nổ

 • Sét đánh trực tiếp;

 • Gây rối, đình công bế xưởng;

 • Những tổn hại gây ra trực tiếp do hành động ác ý;

 • Động đất hoặc núi lửa phun: bao gồm lũ lụt nước biển do hậu quả của động đất hoặc núi lửa phun;

 • Giông bão

 • Lũ lụt,

 • Nước tràn từ các bể và thiết bị chứa nước hoặc đường ống dẫn nước,

 • Đâm va do xe cộ hoặc súc vật.

 • Máy bay và các phương tiện hàng không rơi

  Click vào để xem quy tắc Bảo hiểm hoả hoạn & rủi ro đặc biệt