Bảo hiểm ô tô doanh nghiệp tự nguyện

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

Chủ xe cơ giới và/hoặc đại diện của chủ xe tự nguyện tham gia bảo hiểm tại PTI. 

Phạm vi bảo hiểm

PTI bồi thường cho Chủ xe những thiệt hại vật chất xe xảy ra do tai nạn bất ngờ, ngoài sự kiểm soát của Chủ xe, Lái xe trong những trường hợp sau đây:

 • Đâm, va, lật, đổ.

 • Hoả hoạn, cháy, nổ.

 • Những tai nạn bất khả kháng do thiên nhiên: Bão, lũ lụt, sét đánh, sụt lở.

 • Vật thể từ bên ngoài xe tác động lên xe.

 • Mất cắp, mất cướp toàn bộ xe.

 • Tai nạn do rủi ro bất ngờ khác gây nên ngoài những điểm loại trừ quy định tại Quy tắc.

Ngoài ra PTI còn hỗ trợ những chi phí cần thiết và hợp lý nhằm:

 • Ngăn ngừa, hạn chế tổn thất phát sinh thêm;

 • Chi phí đưa xe thiệt hại tới nơi sửa chữa gần nhất không vượt quá 20.000.000 đồng/vụ chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (trừ trường hợp có thỏa thuận khác bằng văn bản).

 • Giám định tổn thất.

Trong mọi trường hợp tổng số tiền bồi thường của PTI (không bao gồm chi phí giám định tổn thất) không vượt quá số tiền bảo hiểm đã ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm.

Trích dẫn đường link để xem/download:
 • Quyết định 82/2015/QĐ-PTI về ban hành quy tắc, biểu phí bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới
 •  
 • Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới (ban hành kèm theo quyết định 82/2015/QĐ-PTI)
 •  
 • Biểu phí bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới (ban hành kèm theo quyết định 82/2015/QĐ-PTI)
 •  
 • Quy tắc bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới (ban hành kèm theo quyết định 81/2013/QĐ-PTI) (áp dụng cho các hợp đồng bảo hiểm ký trước ngày 01/05/2015)