Bảo hiểm hàng hóa

Thông tin chi tiết

Đối tượng bảo hiểm

 • Hàng hóa vận chuyển từ Việt Nam đến các nước trên thế giới

 • Hàng hóa vận chuyển ừ các nước trên thế giới về Việt Nam

  Phạm vi bảo hiểm

  • 1. Cháy, nổ
  • 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
  • 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
  • 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
  • 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
  • 6. Hy sinh tổn thất chung
  • 7. Ném hàng khỏi tàu
  • 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
  • 10. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi
  • 13. Động đất, núi lửa phun, sét đánh
  • 14. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng
  • 15. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ
  • 16. Hàng bị cuốn trôi xuống biển
  • 17.Cướp biển
  • 18. Manh động của thủy thủ đoàn
  • 19. Các rủi ro khác (mất tích, giao thiếu hàng, mất cắp, vỡ, bể hàng…)
  • 1. Cháy, nổ
  • 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
  • 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
  • 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
  • 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
  • 6. Hy sinh tổn thất chung
  • 7. Ném hàng khỏi tàu
  • 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
  • 10. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi
  • 13. Động đất, núi lửa phun, sét đánh
  • 14. Nước biển, sông, hồ tràn vào nơi chứa hàng
  • 15. Tổn thất toàn bộ kiện hàng rơi khỏi tàu khi xếp dỡ
  • 16. Hàng bị cuốn trôi xuống biển
  • 1. Cháy, nổ
  • 2. Tàu thuyền bị chìm, đắm, lật úp
  • 3. Phương tiện vận chuyển trên bộ lật đổ, trật bánh, rơi
  • 4. Phương tiện vận chuyển đâm va với bất cứ vật gì trừ nước
  • 5. Dỡ hàng tại cảng lánh nạn
  • 6. Hy sinh tổn thất chung
  • 7. Ném hàng khỏi tàu
  • 8. Tổn thất chung & chi phí cứu hộ
  • 10. Trách nhiệm đâm va hai bên cùng có lỗi

  Loại trừ

  Đối tượng bảo hiểm:

  • Bản chất tự nhiên của hàng hóa (ẩn tỳ, nội tỳ);

  • Rò rỉ, hao hụt thông thường của hàng hóa;

  • Đóng gói sai quy cách;

  • Chậm chễ hành trình, mất thị trường;

  • Tàu ko có khả năng đi biển;

  • Thiếu thốn tài chính của người vận chuyển.

  • Hành động cố ý của người được bảo hiểm.

  Đối tượng bảo hiểm

  • Hàng hóa vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

  • Vỏ container vận chuyển trong lãnh thổ Việt Nam

  • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;

  • Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ

  • Phương tiện chở hàng mất tích

  • Hy sinh tổn thất chung

  Phạm vi bảo hiểm

  • Cháy hoặc nổ

  • Động đất, bão lụt, gió lốc, sóng thần và sét đánh;

  • Phương tiện vận chuyển bị đắm, bị lật đổ, bị rơi, mắc cạn, đâm va nhau hoặc đâm va vào vật thể khác hay bị trật bánh;

  • Cây gãy đổ, cầu cống, đường hầm và các công trình kiến trúc khác bị sập đổ;

  • Phương tiện chở hàng mất tích.

  • Hy sinh tổn thất chung.

  Loại trừ

  • Chiến tranh, đình công, nội chiến, cách mạng, khởi nghĩa, phản loạn hoặc quần chúng nổi dậy, cướp, mìn, thủy lôi, bom hoặc các dụng cụ chiến tranh khác.

  • Hậu quả trực tiếp hay gián tiếp của phóng xạ hay nhiễm phóng xạ phát sinh từ việc sử dụng năng lượng nguyên tử, hạt nhân và/hoặc phản ứng hạt nhân, phóng xạ tương tự.

  • Hành động xấu cố ý hay hành vi phạm pháp của người được bảo hiểm hay người làm công cho họ.

  • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí do khuyết tật vốn có hoặc do tính chất đặc thù của loại hàng hóa được bảo hiểm.

  • Xếp hàng quá tải đối với hàng chở nguyên chuyến.

  • Đóng gói sai quy cách, bao bì không thích hợp hoặc hàng bị hỏng từ trước khi xếp lên phương tiện vận chuyển.

  • Rò chảy thông thường, hao hụt trọng lượng hay giảm thể tích thông thường của hàng hóa được bảo hiểm trong quá trình vận chuyển.

  • Samples content::Thiệt hại về thân thể và tính mạng của hành khách theo hợp đồng vận chuyển hành khách do xe cơ giới gây ra.

  • Phương tiện vận chuyển không đủ khả năng lưu hành, không đảm bảo an toàn giao thông.

  • Những mất mát, hư hỏng hay chi phí có nguyên nhân trực tiếp do chậm trễ, dù chậm trễ đó do một rủi ro được bảo hiểm.

  • Hàng hoá bị tổn thất trước khi cấp đơn bảo hiểm.

   

  Đối tượng bảo hiểm:

  Trách nhiệm dân sự của người vận chuyển theo hợp đồng vận chuyển và trách nhiệm đối với bên thứ ba ngoài hợp đồng

  Phạm vi bảo hiểm

  • Trách nhiệm của người vận chuyển với bên thứ ba

  • Trách nhiệm của người vận chuyển với xe container, rơ mooc, thiết bị làm hàng.

  • Trách nhiệm đối với cơ quan chức năng.

  • Các phí tổn và hao phí.

  Loại trừ

  • Phá sản, mất khả năng chi trả của Người được bảo hiểm

  • Vũ khí chiến tranh, chất phóng xạ, bức xạ ion

  • Trách nhiệm phát sinh từ hoạt động thuê tàu hoặc máy bay

  • Thiệt hại với hàng hóa cấm mua bán, vận chuyển

  • Thiệt hại liên quan đến phần mềm máy tính

  • Các loại trừ khác theo quy tắc bảo hiểm