Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện là sản phẩm bảo hiểm ĐẦU TIÊN tại thị trường bảo hiểm phi nhân thọ ở Việt Nam. Tham gia bảo hiểm sức khoẻ của PTI, khách hàng sẽ được cung cấp nguồn tài chính kịp thời cho quá trình điều trị và đảm bảo kế hoạch tài chính cho bản thân và gia đình.

Thông tin chi tiết

1. Đối tượng bảo hiểm

Người đang sinh sống, làm việc tại Việt Nam, hoặc người nước ngoài đang cư trú trong lãnh thổ Việt Nam tuổi từ 03 tuổi đến 65 tuổi; Trẻ em từ 3-5 tuổi phải tham gia cùng bố và/hoặc mẹ

2. Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm này chi trả cho tử vong/thương tật vĩnh viễn, chi phí y tế do tai nạn xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và hậu quả của tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm trong vòng 104 tuần kể từ ngày xảy ra tai nạn.

3. Quy tắc bảo hiểm

Xem chi tiết

4. Quyền lợi & Biểu phí bảo hiểm:

Xem chi tiết

5. Hướng dẫn bồi thường:

Xem chi tiết