Bảo hiểm tai nạn hộ sử dụng điện

Thông tin chi tiết

1. Đối tượng bảo hiểm

Tất cả các thành viên trong hộ gia đình có: cùng Sổ hộ khẩu và/ hoặc Sổ tạm trú (bao gồm KT3) tại thời điểm tham gia bảo hiểm và đáp ứng toàn bộ các điều kiện dưới đây:

- Độ tuổi tham gia từ đủ 01 tuổi đến 65 tuổi.

- Đối tượng được bảo hiểm có thể mở rộng thêm cho các thành viên khác trong gia đình (con cái, ông bà, cha mẹ…) không có tên trong hộ khẩu nhưng sống cùng chủ hợp đồng sử dụng điện với điều kiện phải đăng ký danh sách khi tham gia bảo hiểm. (*)

2. Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho trường hợp tai nạn dẫn đến tử vong/ thương tật toàn bộ vĩnh viễn hoặc bị thương tật thân thể do ảnh hưởng trực tiếp của dòng điện xảy ra tại các hộ gia đình có đăng ký sử dụng điện theo quy định của cơ quan quản lý điện.

3. Quy tắc bảo hiểm

Xem chi tiết