Bảo hiểm Bảo an sức khoẻ

Thông tin chi tiết

1. Đối tượng bảo hiểm

Công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài đang cư trú trong lãnh thổ Việt Nam và đáp ứng toàn bộ các điều kiện dưới đây:

- Không quá độ tuổi từ đủ 03 tuổi đến 65 tuổi và

- Không bị tâm thần, động kinh hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên;

- Không bị bệnh ung thư (tại thời điểm tham gia bảo hiểm).

- Không đang điều trị bệnh/thương tật.

2. Phạm vi bảo hiểm

Trong lãnh thổ nước Việt Nam

3. Quy tắc bảo hiểm

Xem chi tiết