Bảo hiểm Bảo an bưu điện

Thông tin chi tiết

1. Đối tượng bảo hiểm

Là công dân Việt Nam, người nước ngoài cư trú tại Việt Nam, loại trừ các đối tượng sau:

- Người bị bệnh động kinh, tâm thần, bệnh phong;

- Người bị tàn phế hoặc thương tật vĩnh viễn từ 80% trở lên;

Độ tuổi bảo hiểm: Không giới hạn

2. Phạm vi bảo hiểm

Bảo hiểm cho những rủi ro do Tai Nạn của Người Được Bảo Hiểm (NĐBH) xảy ra trong thời hạn bảo hiểm và trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam.

3. Quy tắc bảo hiểm

Xem chi tiết