Chuyên viên phát triển kênh Ngân hàng (Bancassurance)

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện tuyển dụng vị trí Chuyên viên phát triển kênh Ngân hàng (Bancassurance) khu vực Hà Nội