PTI thông báo gia hạn thời gian công bố Báo cáo tài chính quý 1/2020 đến ngày 10/05/2020 do ảnh hưởng của dịch Covid-19