PTI công bố BCTC riêng quý 4 năm 2023 và Giải trình biến động lợi nhuận