Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp quý 3/2013 so với cùng kỳ năm trước