Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 4/2011 so với cùng kỳ năm trước