Giải trình chênh lệch lợi nhuận hợp nhất quý 1/2019 so với cùng kỳ năm trước