Tuyển dụng vị trí Lãnh đạo tại Chi nhánh Phía Nam Công ty Bảo hiểm Đại chúng LaneXang

1. Các vị trí tuyển dụng: + Giám đốc Lanexang Assurance - Chi nhánh phía Nam
                                       + Phó Giám đốc Lanexang Assurance - Chi nhánh phía Nam
                                       + Kế toán trưởng Lanexang Assurance - Chi nhánh phía Nam
2. Số lượng tuyển dụng: 03 người.
3. Nơi làm việc: 
Công ty Bảo hiểm Đại chúng LaneXang - Chi nhánh phía Nam (Thành phố Pakse, Tỉnh champasack) 
4. Mô tả và yêu cầu công việc:
A. Vị trí Giám đốc chi nhánh
* Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch & triển khai kế hoạch kinh doanh và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về các chỉ tiêu kinh doanh được giao cho chi nhánh.
- Điều hành và quyết định các vấn đề liên quan tới hoạt động kinh doanh hàng ngày của Chi nhánh theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định, chỉ đạo của Tổng Giám đốc, cụ thể: 
+ Công tác quản lý, chỉ đạo kinh doanh 
+ Công tác quản lý, tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự 
+ Công tác quản lý chi phí, hành chính 
+ Các công tác khác 
- Tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn và thực hiện đào tạo nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên của Chi nhánh, phát triển đội ngũ kế cận. 
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tổng giám đốc phân công
* Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy
- Tuổi không quá 40
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí quản lý
- Là người chính trực & tử tế;
- Kỹ năng giao tiếp và đám phán tốt;
- Có năng lực lãnh đạo tốt
- Có tư duy dịch vụ & khả năng chị áp lức tốt
- Thông minh, sáng tạo và chủ động
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo là một lợi thế
- Cam kết làm việc ít nhất 4 năm
B. Vị trí Phó Giám đốc chi nhánh
* Mô tả công việc:
- Tham mưu cho Giám đốc trong việc xây dựng mục tiêu và kế hoạch kinh doanh của trung tâm phù hợp với mục tiêu chung của Công ty.
- Chăm sóc, phát triển các kênh bán hàng sẵn có của Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu bán hàng được giao.
- Tìm kiếm và phát triển các kênh bán hàng và đối tác mới.
- Hỗ trợ Giám đốc trung tâm trong công tác quản lý, đào tạo và phát triển nhân sự tại trung tâm kinh doanh.
- Các công việc khác do Giám đốc trung tâm hoặc Tổng giám đốc giao.
* Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy
- Tuổi không quá 35
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm bán hàng
- Là người chính trực & tử tế;
- Kỹ năng giao tiếp và đám phán tốt; 
- Chủ động, quyết đoán, sáng tạo trong công việc;
- Khả năng tiếng Anh giao tiếp thành thạo.
- Có kinh nghiệm làm việc trong các công ty bảo hiểm là một lợi thế
- Cam kết làm việc ít nhất 4 năm
C. Vị trí Kế toán trưởng
* Mô tả công việc:
- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy;
- Chấp hành bảo vệ tài sản, tiền vốn trong công ty;
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiêt và tổng hợp;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty;
- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty; 
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm theo chế độ kế toán của Việt Nam và Lào
* Yêu cầu công việc:
- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
- Có kinh nghiệm làm việc 1 – 2 năm ở trong các công ty kiểm toán lớn là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm làm việc trong những Công ty vốn nước ngoài để báo cáo trực tiếp về Công ty mẹ là một lợi thế.
- Tiếng Anh thành thạo trong công việc tài chính kế toán (Do làm việc cho công ty ở nước ngoài) là một lợi thế
5. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Mức lương thoả thuận từ 1000USD trở lên đối với chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng
-  Mức lương thoả thuận từ 1500USD trở lên đối với chức danh Giám đốc chi nhánh
- Được đóng BHXH, BHYT tại VN
- Hỗ trợ chi phí nhà ở, phương tiện đi lại tại Lào
- Hỗ trợ tiền ăn ca, công tác phí, điện thoại hàng tháng
- Chế độ thưởng lương bổ sung theo kết quả kinh doanh
- Hỗ trợ vé khứ hồi về Việt Nam thăm nhà & người thân sang thăm
- Khám sức khoẻ toàn diện hàng năm & được đi du lịch hàng năm theo chính sách công ty
- Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân
- Và rất nhiều chính sách đãi ngộ khác từ LAP : ngày sinh nhật, cưới hỏi, sinh con, ốm đau, đồng phục...
6. Hồ sơ yêu cầu:
Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Công ty Bảo hiểm đại chúng LaneXang được đăng tải tại Website: www.pti.com.vn Mục thông tin tuyển dụng (Không nhận hồ sơ dưới dạng văn bản khác).
Tiêu đề file và email theo cấu trúc: Ten vi tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ: Nhan vien kinh doanh_Nguyen Van A_10/01/2019)
 
Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ sau:
- Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi làm việc có giá trị trong vòng 06 tháng;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng);
- Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, sổ BHXH…).
7. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
9. Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Gấm - Chuyên viên, Ban Tổ chức - Nhân sự - Đào tạo.
- Sđt: 0979.231.269
- Email: gamntn@pti.com.vn