Tuyển dụng Trưởng phòng Tổng hợp - Công ty Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc

1. Vị trí tuyển dụng: Trưởng phòng Tổng hợp

2. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

3. Nơi làm việc:
- Công ty Bảo hiểm Bưu điện Âu Lạc
- Căn số 2, N7D khu đô thị Trung Hòa Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

4. Mô tả công việc:
* Mảng nhân sự
 - Quản lý danh sách, hồ sơ cán bộ nhân viên toàn công ty
- Theo dõi các vấn đề liên quan đến chế độ chính sách, phúc lợi cho cán bộ nhân viên 
- Theo dõi ý thức làm việc và các vấn đề chung khác của cán bộ nhân viên 
- Thực hiện hỗ trợ tuyển dụng đáp ứng nhu cầu nhân lực toàn công ty 
- Tổ chức thực hiện đào tạo cho nhân viên mới 
- Hỗ trợ trưởng phòng hoàn thiện các văn bản, quy định, quy trình khi cần. 
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công
* Mảng hành chính
- Đảm bảo hoạt động hành chính chung toàn công ty 
- Phát triển và đảm bảo các hoạt động tới nhân viên để có sự hiểu biết đầy đủ và tuân thủ chính sách của công ty 
- Quản lý tài sản toàn công ty
- Thực hiện các hoạt động nội bộ nhằm khuyến khích tinh thần làm việc theo nhóm như liên hoan, lễ tết, du lịch hàng năm...
- Thực hiện các công việc khác khi được phân công

5. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, các chuyên ngành: Kinh tế, luật, quản trị kinh doanh, quản trị nhân sự
- Xây dựng mục tiêu kế hoạch, dự toán ngân sách và kiểm soát chi phí

- Tổ chức thực hiện, phân công giao việc và giám sát thực hiện theo mục tiêu

- Giải quyết vấn đề và ra quyết định có tính hệ thống

- Hướng dẫn, đào tạo, kèm cặp nhân viên

- Có khả năng khởi xướng và thúc đẩy những thay đổi

- Xây dựng & thúc đẩy văn hóa hợp tác                                                                            
- Sử dụng thành thạo máy tính và các phần mềm văn phòng.
- Kỹ năng làm việc nhóm.
- Xây dựng và duy trì mỗi quan hệ tốt với đồng nghiệp, khách hàng và đối tác.
- Nghiêm túc, chịu được áp lực cao trong công việc,có thể đi công tác xa và làm thêm giờ.
- Độ tuổi: từ 18 tuổi trở lên

6. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

7. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/05/2021

8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: linhlt_aulac@pti.com.vn

9. Điện thoại liên hệ: Chị Lại Thùy Linh - Phòng kế toán tổng hợp (0983.426.883)