Tuyển dụng Trưởng phòng hệ thống thông tin quản trị (MIS)

I. Mục tiêu của vị trí/ Job purpose
PTI đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trưởng phòng/Trưởng phòng cao cấp hệ thống thông tin quản trị (MIS) với vai trò: Hỗ trợ BLĐ/các đơn vị liên quan đưa ra phương án cải thiện hoạt động kinh doanh/hiệu quả hoạt động/giải quyết vấn đề thông qua việc cung cấp các báo cáo quản trị, báo cáo phân tích

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
1. Chủ trì xây dựng các báo cáo quản trị và báo cáo phân tích đa chiều, bao gồm:
+ Báo cáo phân tích chuyên sâu lợi nhuận và các yếu tố tác động theo sản phẩm, kênh bán, nhóm khách hàng từ đó đề xuất các hành động làm tăng doanh thu và hiệu quả hoạt động;
+ Báo cáo quản trị hỗ trợ các team kinh doanh và sản phẩm trong việc phân tích, xây dựng và đánh giá hiệu quả các chương trình kinh doanh theo yêu cầu;
+ Các báo cáo phân tích theo các nội dung khác phục vụ trực tiếp cho công tác quản lý hoạt động, điều hành kinh doanh và quản lý thực hiện kế hoạch kinh doanh;
2. Quản lý hệ thống dữ liệu thông tin báo cáo quản trị và kiểm soát chất lượng của hệ thống (chất lượng dữ liệu và chất lượng vận hành);
3. Chủ trì công tác phân bổ doanh thu và chi phí cho mục đích quản trị;
4. Tổ chức thực hiện công tác lập kế hoạch kinh doanh và ngân sách, bao gồm:
+ Lên kế hoạch kinh doanh và ngân sách, thống nhất với các đơn vị để đóng gap giữa kế hoạch topdown và bottom up;
+ Theo dõi và đánh giá kết quả kinh doanh và tình hình thực hiện ngân sách; từ đó đưa ra các dự báo và cảnh báo cần thiết;
+ Tham mưu và đề xuất điều chỉnh kế hoạch kịp thời (nếu cần) khi nhận diện được các tác nhân/vấn đề gây ảnh hưởng;
5. Quản lý hoạt động của phòng, đào tạo và hướng dẫn đội ngũ cấp dưới;
6. Thực hiện các yêu cầu công việc khác trong phạm vi chuyên môn theo chỉ đạo của cấp trên.

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Ngân hàng; Tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Kinh tế
2. Kinh nghiệm làm việc: 
- Tối thiểu 2 - 5 năm kinh nghiệm vị trí quản lý
- Tối thiểu 8 -10 năm kinh nghiệm vị trí chuyên môn liên quan
3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng: 
- Hiểu biết hệ thống sản phẩm dịch vụ và các best practices trong quản trị tài chính ngành chứng khoán - ngân hàng - bảo hiểm;
- Hiểu biết về tài chính quản trị (hệ thống doanh thu chi phí kế toán, mô hình phân bổ chi phí, điểm hòa vốn...)
- Lập ngân sách & dự báo tài chính (Budgeting & Forecasting)
- Phân tích và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng sử dụng các phần mềm tin học văn phòng, công cụ quản lý dữ liệu và xây dựng báo cáo (SQL, Power BI,...)
- Lập kế hoạch và xây dựng lịch trình
- Kết nối đội nhóm và giải quyết xung đột
4. Năng lực cốt lõi
- Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự 
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân. 

V. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Số lượng tuyển dụng: 01 nhân sự
2. Nơi làm việc: 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Email gửi CV ứng tuyển: tuyendung@pti.com.vn
4. Thời hạn ứng tuyển: 31/10/2023
5. Thông tin liên hệ: Ms.Thư - Chuyên viên tuyển dụng nhân sự- SĐT: 0822.288.338