Tuyển dụng Trưởng phòng đào tạo và phát triển

I. Mục tiêu của vị trí/ Job purpose
PTI đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Trưởng phòng Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với vai trò:
- Chịu trách nhiệm phát triển năng lực của đội ngũ thông qua các chương trình đào tạo và chương trình học tập trải nghiệm nhằm thúc đẩy đội ngũ phát triển, nâng cao năng lực chuyên môn, tạo ra môi trường làm nghề và hành nghề cho Cán bộ nhân viên.
- Chịu trách nhiệm phát triển hệ thống quản lý và lưu trữ tri thức tổ chức (Hệ thống E-learning, KMS, ...)

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
Nhiệm vụ 1. Xây dựng khung chương trình đào tạo, kế hoạch đào tạo theo định hướng tổ chức
- Xây dựng thiết kế các chương trình đào tạo
- Xây dựng kế hoạch đào tạo
- Tổ chức triển khai kế hoạch đào tạo cho hệ thống, chỉ đạo triển khai theo kế hoạch đã được phê duyệt 
- Theo dõi giám sát tiến độ thực hiện
- Quản lý và phân bổ nguồn liên quan đến lĩnh vực đào tạo
Nhiệm vụ 2:
- Xây dựng/điều chỉnh hệ thống quy trình, quy định, chính sách trong lĩnh vực đào tạo
- Thực hiện triển khai, giám sát thực hiện các chính sách đào tạo
Nhiệm vụ 3:
- Xây dựng đội ngũ giảng viên nội bộ, danh mục đối tác cung cấp các dịch vụ đào tạo
- Xây dựng hệ thống tài liệu đào tạo, bài giảng trực tuyến
- Tham gia xây dựng và phát triển tài liệu của các bộ phận có liên quan
Nhiệm vụ 4:
- Chỉ đạo/Thực hiện quản lý hệ thống thông tin liên quan đến lĩnh vực đào tạo
- Quản lý hệ thống công cụ, phần mềm, công nghệ trong lĩnh vực đào tạo
Nhiệm vụ 5: 
-  Xây dựng, phát triển đội ngũ (tuyển dụng, đào tạo, ...)
- Tổ chức, phân công nhiêm vụ và quản lý hoạt động của team L&D
- Đánh giá kết quả công việc nhân sự 
Nhiêm vụ 6:  Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công, chỉ đạo của Giám đốc bộ phận, Ban điều hành/Người được phân công, ủy quyền theo quy định của Công ty trong từng thời kỳ

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
1. Trình độ học vấn:  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kinh tế, Sư phạm, Phát triển nguồn nhân lực,...
2. Kinh nghiệm làm việc:
+ 5 năm kinh nghiệm đào tạo hoặc tối thiếu 2 năm vị trí tương đương.
3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng: 
+ Kỹ năng làm việc nhóm/dẫn dắt nhóm
+ Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định
+ Kỹ năng trình bày và thuyết trình
+ Lập kế hoạch và triển khai thực thi
+ Quản lý hiệu suất làm việc
+ Thiết kế phương pháp, công cụ L&D
+ Quản lý chương trình đào tạo và phát triển
+ Kiến thức bài bản về hoạt động đào tạo 
+ Kiến thức về marketing và thúc đẩy kinh doanh
+ Sáng tạo và đổi mới
+ Tinh thần trách nhiệm
+ Tư duy phân tích
+ Tiếng Anh giao tiếp tốt
4. Năng lực cốt lõi
+ Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự 
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân. 

V. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Số lượng tuyển dụng: 01 nhân sự
2. Nơi làm việc: 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Email gửi CV ứng tuyển: tuyendung@pti.com.vn
4. Thời hạn ứng tuyển: 30/9/2023
5. Thông tin liên hệ: Ms.Thư - Chuyên viên tuyển dụng nhân sự- SĐT: 0822.288.338