Tuyển dụng Nhân viên Quản trị cơ sở dữ liệu (ban Kế hoạch - Marketing) - Trụ sở chính

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Quản trị cơ sở dữ liệu
2. Số lượng tuyển dụng: 01 người.
3. Nơi làm việc:
- Ban Kế hoạch - Marketing
- Tầng 10, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
4. Mô tả công việc:
- Quản trị thông tin cơ sở dữ liệu khách hàng
- Đầu mối tư vấn, đề xuất giải pháp để chuẩn hóa thông tin cơ sở giữ liệu khách hàng 
- Thống kê báo cáo đánh giá phân loại khách hàng hỗ trợ kinh doanh 
- Tham mứu đề xuất quy trình bảo mật và khai thác thông tin khách hàng
- Xây dựng chế tài, chính sách khai thác sử dụng hiệu quả tài nguyên cơ sở dữ liệu khách hàng;   
- Phân tích hiệu quả kinh tế khách hàng, tập khách hàng phục vụ mục tiêu kinh doanh khi có yêu cầu;  
- Quản trị,  quy hoạch và định hướng quy hoạch  hệ thống mã (mã hóa) khách hàng bảo đảm khoa học dễ vận hành khai thác sử dụng;
- Đề xuất giải pháp hệ thống công cụ: Bảm mật, cảnh báo, khai thác, báo cáo về thông tin dữ liệu khách hàng trên nền tảng tự đông hóa  CNTT;
- Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan
5. Yêu cầu:
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, QTKD, kế toán…
- Ưu tiên về trình độ CNTT, kỹ năng quản trị thông tin cơ sở dữ liệu 
- Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính/ngân hàng
- Có tư duy logic, tư duy về số liệu
6. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
7. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2021
8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
9. Điện thoại liên hệ: 024.3772 4466 (số máy lẻ 111), di động 0392.527.918