Tuyển dụng nhân viên quản lý đấu thầu

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
1. Vị trí: Nhân viên Quản lý đấu thầu
2. Phòng/Ban: Phòng Quản lý Đấu thầu, Ban Phát triển Kinh doanh, Trụ sở chính TCT
3. Số lượng tuyển: 01
4. Mô tả công việc
 • Xây dựng hồ sơ năng lực của Tổng công ty
 • Xây dựng chương trình thúc đây thì đua trên toàn hệ thống
 • Đầu mối cung cấp thông tin đấu thầu cho toàn hệ thống
 • Đầu mối tiếp nhận và thực hiện các gói thầu đặc thù và theo yêu cầu từ phía đơn vị.
 • Hỗ trợ đơn vị từ lúc đầu tiếp cận thông tin cho đến khi ký hợp đồng bảo hiểm
 • Hỗ trợ "Theo dõi, xử lý khiếu nại" trong quá trình tham gia đấu thầu
 • Tham gia cung cấp thông tin cho các ban nghiệp vụ về đối tượng khách hàng / xu hướng của thị trường
 • Theo dõi các dịch vụ bảo hiểm có tính tái tục qua kênh đấu thầu
 • Cập nhật cơ sở dữ liệu về đấu thầu, hỗ trợ Đơn vị đánh giá, quy hoạch khách hàng
 • Phối hợp với Ban Nghiệp vụ, Ban CNTT xây dựng phần mềm đăng ký tham gia và phần mềm thống kê doanh thu, bồi thường riêng cho kênh đấu thầu.
 •  u  cầu:
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành QTKD, Bảo hiểm, Kinh tế hoặc các ngành có liên quan
 • Kinh nghiệm: Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm liên quan đến quản lý đấu thầu, bảo hiểm phi nhân thọ…
 • Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chăm chỉ, không ngại khó
 • Thời hạn nộp hồ sơ: hết 28/02/2021
 • Nơi nhận hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn