Tuyển dụng Kế toán viên Trung tâm bồi thường Bảo hiểm con người khu vực miền Nam

1. Vị trí tuyển dụng: Kế toán viên Trung tâm bồi thường bảo hiểm con người

2. Nơi làm việc: 
- Trung tâm bồi thường bảo hiểm con người 
- Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

3. Mô tả công việc:
+ Mảng tài chính:
- Kiểm soát việc thực hiện các quy định, quy chế tài chính tại TTBT BHCN;
- Theo dõi và kiểm soát chi phí tại TTBT
+ Mảng kế toán:
-  Kiểm tra chứng từ thanh toán theo quy định của kế toán đối với HSBT;
-  Tìm hiểu và phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến chứng từ kế toán cho cán bộ TTBT BHCN;
-  Kiểm soát việc thực hiện hạch toán và thực hiện chuyển tiền bảo hiểm cho KH tại các Đơn vị thành viên;
-  Theo dõi, đối soát và đôn đốc công nợ tại Cơ sở y tế;
-  Chấm công hỗ trợ công tác tính lương hàng tháng.

4. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kế toán trở lên;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel….);
- Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm kế toán bảo hiểm/ứng viên kế toán nội bộ;
- Độ tuổi: từ 22 -  35 tuổi;

5. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
- Cơ hội được thăng tiến, luân chuyển công việc phù hợp với năng lực, sở trường
- Cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng, xã hội của Tổng công ty.

6. Hồ sơ yêu cầu:
Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu Điện được đăng tải tại Website: www.pti.com.vn Mục thông tin tuyển dụng (Không nhận hồ sơ dưới dạng văn bản khác).

7. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/11/2020, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn

9. Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ: Mr. Thao, 
- Sđt: 0977.680.906
- Email: thappv@pti.com.vn