Tuyển dụng Giám đốc tài chính Công ty Bảo hiểm Đại chúng LaneXang (Thủ đô Vientiane, Lào)

1. Vị trí tuyển dụng: Giám đốc tài chính Công ty bảo hiểm đại chúng LaneXang 
2. Số lượng tuyển dụng: 01 người.
3. Nơi làm việc: 
Trụ sở chính Công ty Bảo hiểm Đại chúng LaneXang, thủ đô Vientiane, Lào
4. Mô tả công việc:
* Mảng việc tài chính:
- Hoạch định chiến lược tài chính của Công ty
- Đánh giá các chương trình hoạt động của Công ty trên phương diện tài chính
- Tiến hành phân tích tình hình tài chính của Công ty nhằm nhận diện những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty
- Quản trị dòng tiền, các khoản đầu tư tài chính của công ty
- Quản trị các khoản chi phí, xây dựng kế hoạch chi tiêu để không lãng phí nguồn lực
- Xây dựng kế hoạch tài chính toàn công ty, theo dõi được đến từng bộ phận, đối tượng để phân tích hiệu quả từng bộ phận về việc sử dụng nguồn lực.
- Và các mảng việc khác
* Mảng việc kế toán:
- Thực hiện công việc như của một kế toán trưởng công ty
- Tổ chức công tác kế toán và bộ máy kế toán phù hợp với tổ chức kinh doanh của Công ty, không ngừng cải tiến tổ chức bộ máy;
- Chấp hành bảo vệ tài sản, tiền vốn trong công ty;
- Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các đơn vị nội bộ, dữ liệu chi tiêt và tổng hợp;
- Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp;
- Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết;
- Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng, lập quyết toán văn phòng công ty;
- Theo dõi công nợ khối văn phòng công ty, quản lý tổng quát công nợ toàn công ty. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn công ty; 
- Lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán hàng quý, hàng năm theo chế độ kế toán của Việt Nam và Lào
5. Yêu cầu công việc:
- Trung thực và có đạo đức tốt
- Thông minh nhanh nhẹn
- Tốt nghiệp chuyên ngành tài chính, kế toán
- Có năng lực nghiệp vụ kế toán, có khả năng tổng hợp, nắm vững chế độ kế toán.
- Tổ chức, sắp xếp và xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ được phân công.
- Biết tổng hợp và phân tích báo cáo. Thi hành nhiệm vụ chính xác và đúng quy định.
- Có kinh nghiệm làm việc 1 – 2 năm ở trong các công ty kiểm toán lớn là một lợi thế.
- Có kinh nghiệm làm việc trong những Công ty vốn nước ngoài để báo cáo trực tiếp về Công ty mẹ là một lợi thế.
- Tiếng Anh thành thạo trong công việc tài chính kế toán (Do làm việc cho công ty ở nước ngoài) là một lợi thế.
- Cam kết làm việc lâu dài (ít nhất 4 năm)
6. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Mức lương thoả thuận từ 1500 USD
- Được đóng BHXH, BHYT tại VN
- Hỗ trợ chi phí nhà ở, phương tiện đi lại tại Lào
- Hỗ trợ tiền ăn ca, công tác phí, điện thoại hàng tháng
- Chế độ thưởng lương bổ sung theo kết quả kinh doanh
- Hỗ trợ vé khứ hồi về Việt Nam thăm nhà & người thân sang thăm
- Khám sức khoẻ toàn diện hàng năm & được đi du lịch hàng năm theo chính sách công ty
- Được tham gia các chương trình đào tạo phát triển bản thân
- Và rất nhiều chính sách đãi ngộ khác từ LAP : ngày sinh nhật, cưới hỏi, sinh con, ốm đau, đồng phục...
7. Hồ sơ yêu cầu:
Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Công ty Bảo hiểm đại chúng LaneXang được đăng tải tại Website: www.pti.com.vn Mục thông tin tuyển dụng (Không nhận hồ sơ dưới dạng văn bản khác).
Tiêu đề file và email theo cấu trúc: Ten vi tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ: Nhan vien kinh doanh_Nguyen Van A_10/01/2019)
 
Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ sau:
- Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
- Sơ yếulý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi làm việc có giá trị trong vòng 06 tháng;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng);
- Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, sổ BHXH…).
8. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2019, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
9. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
10. Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Gấm - Chuyên viên, Ban Tổ chức - Nhân sự - Đào tạo.
- Sđt: 0979.231.269
- Email: gamntn@pti.com.vn