Tuyển dụng Giám đốc Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hải

I. Mục tiêu của vị trí/ Job purpose
PTI đang tìm kiếm ứng viên tiềm năng cho vị trí Giám đốc Nghiệp vụ Bảo hiểm Hàng hải đảm bảo đủ năng lực thẩm định rủi ro và quản lý nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải và các dịch vụ đặc thù.

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
- Thực thi công tác quản lý nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải và các dịch vụ đặc thù
- Thực thi phê duyệt dịch vụ bảo hiểm Hàng hải và các dịch vụ đặc thù theo thẩm quyền giám đốc nghiệp vụ
- Đảm bảo chất lượng (QA) phê duyệt dịch vụ bảo hiểm Hàng hải và các dịch vụ đặc thù
- Phối hợp với bộ phận kinh doanh để thúc đẩy kinh doanh sản phẩm
- Tìm kiếm các nhà tái bảo hiểm, P&I đảm bảo quản lý và vận hành an toàn nghiệp vụ bảo hiểm Hàng hải
- Các nhiệm vụ khác theo kế hoạch được Lãnh đạo phê chuẩn và các dự án/nhiệm vụ khác của Tổng Công ty khi được yêu cầu

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành kinh tế, bảo hiểm,... trở lên (chuyên ngành bảo hiểm/kỹ thuật tàu biển là một lợi thế).
2. Kinh nghiệm làm việc:
Ít nhất 10 năm kinh nghiệm làm việc về nghiệp vụ hàng hải, giám định, bồi thường hàng hải
3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng:  
- Có kỹ năng quan sát - nhận diện. 
- Có kỹ năng đo lường - phân tích.
- Có kỹ năng đánh giá - nhận định.
- Có kỹ năng đề xuất giải pháp - hành động thực thi
4. Năng lực cốt lõi
- Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự 
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân. 

V. Thông tin ứng tuyển/ Recruiment information
1. Số lượng tuyển dụng: 01 nhân sự
2. Nơi làm việc: 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Email gửi CV ứng tuyển: tuyendung@pti.com.vn
4. Thời hạn ứng tuyển: 15/6/2023
5. Thông tin liên hệ: Ms.Thư - Chuyên viên tuyển dụng nhân sự- SĐT: 0822.288.338