Tuyển dụng Giám Đốc Đơn Vị Kinh Doanh (SU)

I. Mục tiêu của vị trí/ Job purpose
PTI đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Giám Đốc Đơn Vị Kinh Doanh (SU) với vai trò kiến tạo năng lực kinh doanh sản phẩm – dịch vụ, phát triển đội ngũ kinh doanh để mang lại các giải pháp bảo vệ tài chính an sinh tới khách hàng

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
- Tìm kiếm, tuyển dụng, dẫn dắt, đào tạo và phát triển năng lực làm nghề và năng lực kinh doanh của đội ngũ bao gồm các Trường phòng Đại lý cá nhân (CDO) và Đại lý cá nhân (iCA)
- Kiến tạo năng lực kinh doanh sản phẩm – dịch vụ, phát triển đội ngũ kinh doanh, phát triển thương hiệu và đồng hành với khách hàng trong suốt quá trình thiết lập giải pháp bảo vệ toàn diện: Bảo hiểm/Tài chính 
- Đảm bảo khả năng xây dựng và tổ chức nguồn lực để đạt các mục tiêu kinh doanh, đảm bảo chất lượng phục vụ sản phẩm – dịch vụ theo chuẩn mực, tầm nhìn, sứ mệnh của hệ thống PTI.
- Đảm bảo quản lý các nguồn lực và nhân sự kinh doanh (CA), phát triển và đạt được các mục tiêu bán hàng, cung cấp dịch vụ khách hàng và tăng doanh thu của địa bàn phụ trách.
- Quản lý, phát triển và đào tạo đội ngũ CDO, đại lý trực thuộc đơn vị được giao phụ trách;
- Đầu mối phối hợp các bộ phận có liên quan tại HO và Chi nhánh trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng; quản lý và phát triển đội ngũ CDO và Đại lý; 
- Xây dựng, tổ chức quản lý và điều hành thực hiện kế hoạch kinh doanh của phòng, đề xuất điều chỉnh (nếu có). Đảm bảo tính khả thi, hiệu quả trong thực thi và quản lý

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên. 
2. Kinh nghiệm làm việc:
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Quản lý bán hàng, dịch vụ khách hàng, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tại các tổ chức tài chính như: Ngân hàng - Bảo hiểm (Phi Nhân Thọ)
3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng: 
- Hiểu hệ thống, hiểu sản phẩm
- Có tư duy về số hoá quy trình/công cụ làm việc, am hiểu công nghệ
- Có tư duy về lập báo cáo
- Nhanh nhẹn, thông minh, cẩn thận, thái độ sẵn sàng hỗ trợ
4. Năng lực cốt lõi
- Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự 
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân. 

V. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Email gửi CV ứng tuyển: tuyendung@pti.com.vn
2. Thời hạn ứng tuyển: 30/04/2024