Tuyển Dụng Giám Đốc Công Nghệ

I. Mục tiêu vị trí/Job purpose
- Giám đốc công nghệ là người lãnh đạo bộ phận công nghệ thông tin và đưa ra các định hướng chiến lược, giải pháp và chính sách nhằm hỗ trợ các mục tiêu kinh doanh.

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
1. Xây dựng chiến lược/ kế hoạch công nghệ thông tin:
- Xây dựng tầm nhìn và chiến lược công nghệ thông tin phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của công ty.
- Xây dựng kế hoạch triển khai đáp ứng với chiến lược kinh doanh theo từng thời kỳ.
- Đề xuất/ quyết định triển khai các dự án CNTT nhằm đảm bảo việc vận hành ổn định của hệ thống/ hỗ trợ kinh doanh.
- Truyền thông chiến lược công nghệ của tổ chức tới từng bộ phận, phòng ban, nhân viên của công ty.
- Tham mưu/ đề xuất/ tư vấn cho ban lãnh đạo cấp cao về xu hướng công nghệ có tác động đến chiến lược kinh doanh.
2. Xây dựng chính sách và tiêu chuẩn công nghệ thông tin
- Thiết lập chính sách và khung quản trị CNTT.
- Lập kế hoạch thuê ngoài đối với các đối tác cung cấp dịch vụ CNTT.
- Xây dựng và duy trì các cam kết mức độ dịch vụ (SLA), chính sách, tiêu chuẩn về CNTT.
- Thiết lập các mục tiêu và chỉ số hiệu suất (KPI) cho các bộ phận CNTT.
3. Cải tiến/ thúc đẩy hoạt động
- Nhận diện/ đề xuất/ cải tiến và tự động hóa các quy trình CNTT.
- Phát triển chiến lược và hướng dẫn để triển khai các thay đổi và/hoặc cải tiến quy trình CNTT.
- Xây dựng môi trường cởi mở, thúc đẩy sự sáng tạo trong công nghệ.
- Nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về CNTT trong tổ chức.
4. Phối hợp với các bên liên quan
- Xây dựng mối quan hệ với các bộ phận/ phòng ban/ khối trong công ty nhằm triển khai các mục tiêu chung của tổ chức.
- Quản lý/ đánh giá về thứ tự ưu tiên của việc triển khai với bộ phận CNTT.
Truyền thông về chiến lược/ tầm nhìn/ định hướng công nghệ của tổ chức.
- Thúc đẩy tầm nhìn của công nghệ với kinh doanh.
5. Quản lý rủi ro vận hành và phát triển công nghệ thông tin:
- Xây dựng các báo cáo đánh giá về rủi ro trong vận hành/ phát triển và quản trị hoạt động CNTT.
- Đưa ra các phương án nhằm giảm thiểu rủi ro trong vận hành/ phát triển/ quản trị.
- Xây dựng chiến lược quản lý rủi ro, khắc phục sự cố và duy trì hoạt động kinh doanh.
- Tư vấn, đánh giá chính sách CNTT phù hợp với quy định của Luật hiện hành.
6. Quản lý con người và tổ chức:
- Đánh giá/ xem xét các chiến lược, chính sách và mục tiêu hoạt động của các bộ phận/ phòng ban, dự án triển khai.
- Xây dựng chiến lược về việc quy hoạch/ sử dụng các tài nguyên công nghệ (tài sản vô hình/ hữu hình về công nghệ).
- Rà soát/ tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên công nghệ.
- Giám sát việc triển khai lộ trình đào tạo cho các nhóm nhân sự.
- Thiết lập các chỉ số hiệu suất để đánh giá hiệu quả của các chương trình đào tạo và phát triển.
- Xây dựng/ triển khai chương trình nhân sự tiềm năng cho các vị trí lãnh đạo chủ chốt trong tương lai.

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
1. Học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính, hoặc các chuyên ngành khác liên quan.
2. Kinh nghiệm: Có tối thiểu 8 năm kinh nghiệm ở vai trò Lãnh đạo/ Quản lý bộ phận công nghệ thông tin ở các tổ chức ngân hàng/ tài chính/ bảo hiểm
3. Kỹ năng:
- Có kiến thức/ kinh nghiệm chuyên sâu trong việc xây dựng, phát triển,vận hành, quản trị rủi ro hệ thống công nghệ thông tin tại các tổ chức ngân hàng/ tài chính/ chứng khoán.
- Có khả năng lãnh đạo và dẫn dắt đội ngũ hướng tới kết quả chung.
- Có khả năng giao tiếp và phối hợp hiệu quả với các bộ phận liên quan.
- Có tư duy chiến lược, giải quyết vấn đề và ra quyết định tốt.
- Có khả năng thích ứng với sự cải tiến, chuyển đổi của tổ chức.
- Có khả năng làm việc, giao tiếp bằng tiếng anh đối với các đối tác nước ngoài.

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
- Môi trường làm nghề tài chính/thương mại chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Nhận lại phần thu nhập đã khấu trừ nếu đạt thử việc (Thời gian thử việc 2 tháng, hưởng 85% lương); xem xét thay đổi thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Các bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn 24/24.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.

VI. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Email gửi CV ứng tuyển: thanh.dinhphuong2@ipam.vn
2. Thời hạn ứng tuyển: 30/06/2024