Tuyển dụng Chuyên viên viên xây dựng chính sách và phát triển tổ chức

1. Vị trí tuyển dụng:
- Vị trí: Chuyên viên viên xây dựng chính sách và phát triển tổ chức
- Số lượng: 01 người
 
2. Nơi làm việc:
- Ban: Tổ chức - Nhân sự - Đào tạo
- Đơn vị: Trụ sở chính, Tổng công ty CP BH Bưu điện - Tầng 8, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
 
3. Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng chiến lược phát triển nhân sự
- Xây dựng chính sách về lương thưởng của Tổng Công ty
- Xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển mạng lưới đơn vị thành viên
- Xây dựng, rà soát, điều chỉnh, chuẩn hóa mô hình, cơ cấu tổ chức, CNNV, chức danh, bản mô tả công việc
- Xây dựng, rà soát, điều chỉnh chính sách, kế hoạch và quy trình quản trị, phát triển nguồn nhân lực, bao gồm: quản lý nhân tài, quản trị thành tích, luân chuyển, bổ nhiệm, đào tạo
- Xây dựng, rà soát, điều chỉnh các văn bản, quy định, quy trình về quan hệ lao động: nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy định về ký kết, chấm dứt HĐLĐ và các văn bản khác theo quy định của pháp luật
- Giám sát việc triển khai và thực thi chính sách: Kiểm soát, đánh giá mức độ phù hợp của các quy định, quy trình nội bộ về nhân sự (trước - trong và sau khi ban hành), đề xuất phương án điều chỉnh.
 
4. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp đại học trở lên các trường thuộc khối kinh tế; luật.
- Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực quản trị nhân sự, Lương, chế độ;
- Tư duy logic, kỹ năng phân tích và tổng hợp tốt;
- Viết và trình bày văn bản tốt;
- Am hiểu pháp luật về lao động;
- Kỹ năng giao tiếp, làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt;
- Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel….);
- Tiếng Anh: TOEIC 500 trở lên.
 
5. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo ban đầu và liên tục theo đợt về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
- Cơ hội được thăng tiến, luân chuyển công việc phù hợp với năng lực, sở trường
- Cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng, xã hội của Tổng công ty.
 
6. Hồ sơ yêu cầu:
Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu Điện được đăng tải tại Website: www.pti.com.vn Mục thông tin tuyển dụng (Không nhận hồ sơ dưới dạng văn bản khác).
Tiêu đề file và email theo cấu trúc: Ten vi tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ: Nhan vien kinh doanh_Nguyen Van A_20/08/2020)
 
Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ sau:
- Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi làm việc có giá trị trong vòng 06 tháng;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng);
- Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, sổ BHXH…).
 
7. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/10/2020, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.
8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
9. Thông tin liên hệ:

- Người liên hệ: Phí Việt Thao
- Sđt: 0943.838.188