Tuyển dụng Chuyên viên Quản trị Rủi ro Bảo hiểm

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên QUản trị Rủi ro Bảo hiểm, Ban Quản trị Rủi ro (phụ trách Rủi ro Bảo hiểm gốc và Tái bảo hiểm)
2. Số lượng tuyển dụng: 01 người.
3. Nơi làm việc:
- Ban Quản trị rủi ro
- Tầng 10, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
4. Mô tả công việc:
- Tham gia xây dựng, quản lý, triển khai và đánh giá việc áp dụng, tính hiệu lực của các chính sách, quy trình, quy định liên quan đến quản trị rủi ro.
- Xây dựng, kiểm thử, triển khai và quản lý mô hình phân tích rủi ro bảo hiểm, nhận diện rủi ro sớm và hệ thống báo cáo.
- Phân tích, đánh giá và đưa ra các kiến nghị/giải pháp điều chỉnh ngưỡng rủi ro theo các phân khúc danh mục;
- Phối hợp với các bên liên quan để thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý rủi ro.
- Xây dựng kế hoạch, chương trình, nội dung kiểm tra, kiểm soát đảm bảo các hoạt động nghiệp vụ, công tác quản lý, điều hành chung của công ty tuân thủ pháp luật.
5. Yêu cầu:
- Yêu cầu chuyên môn: Tốt nghiệp đại học chính quy chuyên nhành khối Kinh tế (Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán… ). Ưu tiên những người có thêm các chứng chỉ quốc tế về tài chính, kế toán (CFA, CPA, FRM, CIMA, ACCA, CAIA, CHFC, CMA, CMT…)
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh. Ưu tiền người có cả 2 ngoại ngữ Anh và Hàn
- Kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, kế toán, kiểm toán. Ưu tiên những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các Công ty Bảo hiểm, Công ty quản lý quỹ hoặc kinh nghiệm làm việc tại bộ phận đầu tư, phân tích tài chính tại các Công ty tập đoàn khác.
- Kỹ năng khác: Có tính độc lập cao về chuyên môn. Dám chịu trách nhiệm. Có kỹ năng phối hợp tốt với các bộ phận để triển khai công việc
6. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
7. Thời hạn nộp hồ sơ: 15/09/2021
8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
9. Điện thoại liên hệ: 024.3772 4466 (số máy lẻ 111), di động 09776809076