Tuyển dụng Chuyên viên Quản lý chất lượng dịch vụ Ban Hợp tác và Phát triển kênh ngân hàng và các Tổ chức tài chính

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên quản lý chất lượng dịch vụ - Ban Hợp tác và Phát triển Kênh ngân hàng và các Tổ chức tài chính (Ban PT Kênh Banca)

2. Nơi làm việc: 
- Ban: Ban Hợp tác và Phát triển Kênh ngân hàng và các Tổ chức tài chính (Ban PT Kênh Banca)
- Đơn vị: Trụ sở chính, Tổng công ty CP BH Bưu điện - Tầng 8, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

3. Mô tả công việc: 
I. Chất lượng dịch vụ khâu khai thác
- Chủ trì trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng mảng khai thác trên kênh Banca với sự tham gia phối hợp của các ban có liên quan.
- Đầu mối quản lý, hướng dẫn triển khai các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng trên kênh Banca.
- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng khâu khai thác.
- Nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh quy trình phối hợp khai thác các sản phẩm/nghiệp vụ bảo hiểm phù hợp với thực tế triển khai.
- Phối hợp bộ phận phát triển kênh Banca đánh giá hiệu quả hoạt động thúc đẩy bán hàng, quản lý kênh Banca của đơn vị thành viên; Đề xuất phương án nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, báo cáo phản hồi của khách hang/ đối tác (hội sở và các điểm bán) cho Ban Phát triển kênh Banca, Ban Nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan về chất lượng khâu khai thác.
II. Chất lượng dịch vụ khâu giám định bồi thường
- Chủ trì trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng mảng giám định bồi thường trên kênh Banca với sự tham gia phối hợp của các ban có liên quan.
- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng khâu giám định bồi thường trên kênh bán
- Nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh quy trình phối hợp giám định bồi thường các sản phẩm/nghiệp vụ bảo hiểm phù hợp với thực tế triển khai.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp về nghiệp vụ, giám định bồi thường để xử lý các hồ sơ bồi thường đang tranh chấp với khách hàng.
- Tổ chức thu thập thông tin, phản hồi của khách hàng/đối tác đánh giá chất lượng dịch vụ khâu giám định bồi thường, đề xuất phương án xử lý phản hồi của khách hàng/đối tác.
- Thống kê, phân tích và báo cáo phản hồi của khách hàng/đối tác cho Ban Phát triển kênh Banca, Ban nghiệp vụ về chất lượng dịch vụ khách hàng.
III. Công tác khác 
- Tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ của PTI trên kênh Banca
- Các công việc khác theo chỉ định của Lãnh đạo ban
IV. Cấp báo cáo: Báo cáo trực tiếp Giám đốc Ban.

4. Yêu cầu công việc:
- Năm kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về giám định bồi thường và quản lý nghiệp vụ tại các công ty Bảo hiểm
- Năng lực và kỹ năng:
o Tư duy logic, phân tích tốt
o Năng lực đàm phán
o Kỹ năng giao tiếp tốt
o Kiên trì, cẩn thận
o Có khả năng làm báo cáo và phân tích
- Trung thực, tự tin, đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình, sôi nổi, chủ động trong công việc, có tinh thần hợp tác và hỗ trợ cao đối với đối tác, đồng nghiệp
- Trình độ: Đại học trở lên, ưu tiên các ngành: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm

5. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

6. Hồ sơ yêu cầu:
Đơn đăng ký dự tuyển theo mẫu của Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Bưu Điện được đăng tải tại Website: www.pti.com.vn Mục thông tin tuyển dụng (Không nhận hồ sơ dưới dạng văn bản khác).
Tiêu đề file và email theo cấu trúc: Ten vi tri_Ho va ten_Ngay nop (Ví dụ: Nhan vien kinh doanh_Nguyen Van A_10/01/2019)
Sau khi ứng viên vượt qua vòng phỏng vấn và trước khi PTI ra quyết định tiếp nhận, ứng viên phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ sau:
- Bản sao có công chứng bằng cấp, chứng chỉ, bảng điểm;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận của địa phương hoặc nơi làm việc có giá trị trong vòng 06 tháng;
- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 06 tháng);
- Văn bản xác nhận kinh nghiệm công tác (nếu có: Quyết định tiếp nhận, bổ nhiệm, sổ BHXH…).

7. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/08/2019, ưu tiên ứng viên nộp hồ sơ sớm.

8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn

9. Thông tin liên hệ:
- Người liên hệ: Nguyễn Thị Ngọc Gấm - Chuyên viên, Ban Tổ chức - Nhân sự - Đào tạo.
- Sđt: 0979.231.269
- Email: gamntn@pti.com.vn