Tuyển dụng chuyên viên quản lý chất lượng dịch vụ - Ban hợp tác và phát triển kênh Banca

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên quản lý chất lượng dịch vụ - Ban Hợp tác và Phát triển kênh Banca

2. Số lượng tuyển dụng: 01 người.

3. Nơi làm việc:
- Tầng 6, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

4. Mô tả công việc:
* Chất lượng dịch vụ khâu khai thác
- Thực hiện công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng mảng khai thác trên kênh Banca với sự tham gia phối hợp của các ban có liên quan.
- Đầu mối quản lý, hướng dẫn triển khai các chương trình quản lý và chăm sóc khách hàng trên kênh Banca.
- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng khâu khai thác.
- Nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh quy trình phối hợp khai thác các sản phẩm/nghiệp vụ bảo hiểm phù hợp với thực tế triển khai.
- Phối hợp với phòng Quản lý Thúc đẩy bán đánh giá hiệu quả hoạt động thúc đẩy bán hàng, quản lý kênh Banca của đơn vị thành viên; Đề xuất phương án nâng cao hiệu quả hoạt động.
- Tổ chức thu thập thông tin, thống kê, báo cáo phản hồi của khách hàng/ đối tác (hội sở và các điểm bán) cho Ban Phát triển kênh Banca, Ban Nghiệp vụ và các bộ phận có liên quan về chất lượng khâu khai thác.
* Chất lượng dịch vụ khâu giám định bồi thường
- Chủ trì trong công tác quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng mảng giám định bồi thường trên kênh Banca với sự tham gia phối hợp của các ban có liên quan.
- Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ khách hàng khâu giám định bồi thường trên kênh bán
- Nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh quy trình phối hợp giám định bồi thường các sản phẩm/nghiệp vụ bảo hiểm phù hợp với thực tế triển khai.
- Nghiên cứu, đề xuất giải pháp về nghiệp vụ, giám định bồi thường để xử lý các hồ sơ bồi thường đang tranh chấp với khách hàng.
- Tổ chức thu thập thông tin, phản hồi của khách hàng/đối tác đánh giá chất lượng dịch vụ khâu giám định bồi thường, đề xuất phương án xử lý phản hồi của khách hàng/đối tác.
- Thống kê, phân tích và báo cáo phản hồi của khách hàng/đối tác cho Ban Phát triển kênh Banca, Ban nghiệp vụ về chất lượng dịch vụ khách hàng.
* Công tác khác 
- Tổ chức thực hiện đánh giá chất lượng dịch vụ của PTI trên kênh Banca
- Các công việc khác theo chỉ định của Lãnh đạo ban

5. Yêu cầu:
- Năm kinh nghiệm: Tối thiểu 3 năm trong các lĩnh vực: Bảo hiểm, ngân hàng, tài chính. Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm về giám định bồi thường và nghiệp vụ tại các công ty Bảo hiểm.
- Năng lực và kỹ năng:
o Tư duy logic, phân tích tốt
o Năng lực đàm phán
o Kỹ năng giao tiếp tốt
o Kiên trì, cẩn thận
o Có khả năng làm báo cáo và phân tích
- Trung thực, tự tin, đoàn kết, sáng tạo, nhiệt tình, sôi nổi, chủ động trong công việc, có tinh thần hợp tác và hỗ trợ cao đối với đối tác, đồng nghiệp
- Trình độ: Đại học trở lên, ưu tiên các ngành: ngân hàng, tài chính, bảo hiểm
- Khác: Ưu tiên nam giới, ngoại hình ưa nhìn.

6. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

7. Thời hạn nộp hồ sơ: 20/05/2021

8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn

9. Điện thoại liên hệ: 024.3772 4466 (số máy lẻ 110), di động 0392.527.918