Tuyển dụng chuyên viên phòng môi giới và khách hàng nước ngoài - Trụ sở chính

1. Số lượng tuyển dụng: 01 người.
2. Nơi làm việc:
- Ban Phát triển kinh doanh (Tầng 7, số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội)
3. Mô tả công việc:
- Xét duyệt chào phí độc quyền kênh môi giới, Hàn Quốc (Bảo hiểm sức khỏe, Tài sản kỹ thuật, Xe cơ giới, Hàng hóa)
- Tiếp nhận các thông tin yêu cầu hỗ trợ của Đơn vị
- Phối hợp cùng các Ban/Khối liên quan đưa ra giải pháp và giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh
- Phân tích đánh giá tinh hình kinh doanh theo tháng, phối hợp đơn vị thúc đẩy kinh doanh
- Phụ trách triển khai các dịch vụ đặc thù, dịch vụ lớn của Tổng công ty, Ban Phát triển Kinh doanh (gặp gỡ khách hàng, xây dựng bản chào phí, trình phê duyệt Ban Nghiệp vụ, Ban Tái bảo hiểm, thương thảo, ký kết hợp đồng)
- Gặp gỡ trao đổi với các Công ty môi giới
- Xây dựng, ban hành và giải quyết các vấn đề liên quan đến Quy định cạnh tranh nội bộ trên kênh môi giới, Khách hàng Hàn Quốc
- Hỗ trợ Đơn vị thành viên trong việc hướng dẫn, sử dụng phần mềm Quản lý chào phí độc quyền, thống kê kết quả đăng ký chào phí độc quyền
- Phối hợp với Ban nghiệp vụ kiện toàn thống nhất các điều kiện điều khoản với từng môi giới
- Giải quyết các khiếu nại phát sinh nếu có liên quan đến việc chào phí độc quyền
- Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan
4. Yêu cầu:
- Trình độ: tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bảo hiểm, Kinh tế, QTKD…
- Kinh nghiệm làm việc: Có tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm bảo hiểm phi nhân thọ hoặc 3 năm kinh nghiệm trở lên làm việc tại các công ty môi giới bảo hiểm
- Kỹ năng: giao tiếp, đàm phán, kỹ năng làm việc nhóm
5. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
6. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/07/2021
7. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
8. Điện thoại liên hệ: 024.3772 4466 (số máy lẻ 6733), di động 0943.838.188