Tuyển dụng Chuyên viên nghiệp vụ Ban Bảo hiểm Xe cơ giới - Trụ sở chính

1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Nghiệp vụ Bảo hiểm Xe cơ giới 
2. Số lượng tuyển dụng: 02 người.
3. Nơi làm việc:
- Ban Bảo hiểm Xe cơ giới
- Tầng 6, số 4A, Láng Hạ, Hà Nội
4. Mô tả công việc:
* Chuyên quản khai thác Đơn vị được phân công
- Duyệt phí bảo hiểm Xe cơ giới trên phân cấp của đơn vị
- Hỗ trợ đơn vị phát triển, đàm phán với điểm bán, khách hàng
- Hỗ trợ cơ chế khai thác, chính sách phát triển bán hàng của đơn vị
- Hướng dẫn, kiểm soát đơn vị tuân thủ quy định khai thác của nghiệp vụ
* Công tác tham mưu 
- Nghiên cứu thị trường, phân tích số liệu và đề xuất các giải pháp thúc đẩy kinh doanh cho đơn vị, hệ thống
5. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên, các chuyên ngành: Kế toán, tài chính, bảo hiểm, cơ khí ô tô,…
- Có hiểu biết về nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới
- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm liên quan
6. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
7. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2021
8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
9. Điện thoại liên hệ: 024.3772 4466 (số máy lẻ 111), di động 0392.527.918