Tuyển dụng Chuyên viên Kế toán chuyên quản Trụ sở chính

1. Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Kế toán chuyên quản
2. Số lượng tuyển dụng: 01 người.
3. Nơi làm việc:
- Ban Tài chính kế toán
- Tầng 8, số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội

4. Mô tả công việc:
- Lập kế hoạch và thực hiện quản lý chi phí, công nợ
+ Xây dựng mục tiêu BSC, bộ chỉ tiêu quản trị tài chính hàng năm (tỷ lệ công nợ mục tiêu, hạn mức tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng thường xuyên…), mục tiêu KPIs cá nhân cho Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị.
- Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kế toán
+ Giám sát đơn vi thành viên về việc tuân thủ quy định của Nhà nước, Tổng Công ty liên quan đến tài chính kế toán.
+ Đề xuất kế hoạch kiểm tra nội bộ và thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các đơn vị thành viên. Theo dõi và tổng hợp kết quả kiểm tra. Lưu trữ Biên bản kiểm tra nội bộ
+ Đề xuất thay đổi các biện pháp kiểm soát, quản lý tài chính
- Hạch toán kế toán. Báo cáo tài chính. Báo cáo tuân thủ & thuế
+ Hỗ trợ đơn vị trong công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi có vướng mắc
+ Phối hợp lập Báo cáo tài chính theo chế độ Kế toán hiện hành theo sự phân công

5. Yêu cầu:
- Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính.
 - Kỹ năng:
 • Có trách nhiệm với công việc, chủ động và hoàn thành tốt công việc được giao
 • Nghiêm túc, chịu được áp lực cao trong công việc.
 - Kinh nghiệm: Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm từ 02 năm trở lên về kế toán và có kinh nghiệm tại vị trí kế toán tại các công ty Bảo hiểm là một lợi thế.

6. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:
- Lương, thưởng hấp dẫn;
- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Chăm sóc sức khỏe, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.
- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;
- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

7. Thời hạn nộp hồ sơ: 30/04/2022
8. Địa chỉ email nộp hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn
9. Điện thoại liên hệ: 024.3772 4466 (số máy lẻ 8110), di động 0915.060.767