Tuyển dụng Chuyên viên ban Phát triển Kinh doanh

Thông báo tuyển dụng

 1. Vị trí: Chuyên viên Bảo hiểm Dự án, Chuyên viên Phòng Môi giới Bảo hiểm, Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Khách hàng Tổ chức
 2. Nơi làm việc: Ban Phát triển Kinh doanh, Trụ sở chính Tổng công ty, 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
 3. Mô tả công việc vị trí Chuyên viên, Phòng Bảo hiểm Dự án
 • Đăng ký kế hoạch kinh doanh cá nhân: Phát triển đều các nghiệp vụ; Tập trung trong các Bộ, Ban, Ngành… sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nướcTổ chức triển khai các chương trình thâm canh trên dữ liệu khách hàng lớn.
 • Đăng thông tin Dự án vốn ngân sách nhà nước của các Bộ (nếu có)
 • Lập giới hạn thời gian cạnh tranh đăng kí DA của Đơn vị (vd: 5 ngày)
 • Check kiểm tra đánh giá thông tin phản hồi từ phía Đơn vị về các DA vốn NSNN của Bộ GTVT
 • Thông báo kết thúc thời gian cạnh tranh đăng kí DA trên phần mềm nội bộ
 • Tiếp nhận khiếu nại của Đơn vị
 • Hỗ trợ Đơn vị cạnh tranh thực hiện Dự án với các đối thủ, quy trình, thủ tục, hồ sơ ...
 • Trình phân cấp nghiệp vụ về hồ sơ: bản chào phí, thương thảo, hợp đồng với KH …
 • Hỗ trợ Đơn vị kí HĐ, nhập liệu, quy trình làm việc, công tác sau bán hàng …
 • Thống kê đầu mối đã thực hiện
 • Báo cáo thống kê số liệu phát sinh đột xuất
 • Thực hiện tái tục hợp đồng, hợp đồng mới đối với những Khách hàng có nguồn vốn ngân sách nhà nước đặc thù
 1. Mô tả công việc vị trí Chuyên viên, Phòng Môi giới Bảo hiểm
 • Xét duyệt chào phí độc quyền kênh môi giới, hàn quốc (sức khỏe, Tài sản Kỹ thuật, xe cơ giới, hàng hóa)
 • Tiếp nhận các thông tin yêu cầu hỗ trợ của Đơn vị
  Phối hợp cùng các Ban/Khối liên quan đưa ra giải pháp và giải quyết xử lý các vấn đề phát sinh
 • Phân tích đánh giá tinh hình kinh doanh theo tháng, phối hợp đơn vị thúc đẩy kinh doanh
 • Phụ trách triển khai các dịch vụ đặc thù, dịch vụ lớn của TCT, Ban Phát triển Kinh doanh (gặp gỡ khách hàng, xây dựng bản chào phí, trình phê duyệt BanNV, BanTBH, thương thảo, ký kết hợp đồng)
 • Gặp gỡ trao đổi với các Công ty môi giới
 • Xây dựng, ban hành và giải quyết các vấn đề liên quan đến Quy định cạnh tranh nội bộ trên kênh Môi giới, khách hàng Hàn Quốc
 • Hỗ trợ Đơn vị thành viên trong việc hướng dẫn, sử dụng phần mềm Quản lý chào phí độc quyền, thống kê kết quả đăng ký chào phí độc quyền
 • Phối hợp với Ban nghiệp vụ kiện toàn thống nhất các điều kiện điều khoản với từng môi giới
 • Giải quyết các khiếu nại phát sinh nếu có liên quan đến việc chào phí độc quyền
 • Thực hiện các báo cáo thống kê liên quan

5. Mô tả công việc vị trí Chuyên viên Phòng Bảo hiểm Khách hàng Tổ chức
 • Xây dựng kịch bản, giải pháp kinh doanh và triển khai mảng KHTC.
 • Tổ chức triển khai các chương trình thâm canh trên dữ liệu khách hàng lớn.
 • Xây dựng bản đồ dự án các cấp, đầu mối các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, thực hiện phân bổ đầu mối triển khai các mảng dự án, đầu mối triển khai các doanh nghiệp lớn
 • Xây dựng và tổ chức triển khai các hoạt động đào tào nâng cao năng lực bán hàng cho đội ngũ bán hàng và kênh bán mảng KHTC
 • Chị trách nhiệm phát triển đầu mối KHTC, Đại lý tổ chức tại Phòng và tham vấn cho Lãnh đạo Phòng công tác phát triển đầu mối KHTC, Đại lý tổ chức.
 • Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin KHTC cho Đơn vị. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát và đôn đốc các đơn vị thành viên trong quá trình thực hiện.
 • Đầu mối theo dõi và xử lý khiếu nại, phản hồi của khách hàng liên quan đến mảng KHTC
 • Phối hợp các Ban và đơn vị thu thập, phân tích thông tin khách hàng tổ chức.
 • Chịu trách nhiệm phát triển tối thiểu 30 đầu mối khách hàng tổ chức.
 • Tìm kiếm và thực hiện ký kết thành công 02 tổ chức đại lý.
 • Thực hiện các công việc khác phân công của Lãnh đạo phòng và tuân thủ quy định của Ban và Tổng Công ty.
6. Yêu cầu chung về trình độ
 • Trình độ: Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Bảo hiểm, QTKD, Kinh tế….
 • Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Bảo hiểm phi nhân thọ tối thiểu 3 năm hoặc kinh nghiệm thực hiện và triển khai các dự án xây dựng, lắp đặt hoặc đấu thầu các dự án có liên quan.
 • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, chịu được áp lực công việc
Địa chỉ nộp hồ sơ
- tuyendung@pti.com.vn
- Liên hệ: Chị Thư, số máy lẻ 111, điện thoại 0915.060.767