Tuyển dụng Chuyên gia thu hồi công nợ - thu đòi bên thứ ba

I. Mục tiêu của vị trí/ Job purpose
PTI đang tìm kiếm ứng viên cho vị trí Chuyên viên thu hồi công nợ/ thu đòi bên thớ ba với vai trò Trực tiếp/hỗ trợ triển khai việc quản lý, theo dõi, xử lý, thu hồi công nợ, thu đòi người thứ ba đối với các khoản công nợ/tài sản của Công ty. 

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
- Thực hiện công việc liên quan đến thu hồi công nợ, thu đòi người thứ ba như sau:
1.Lập danh sách, hiện trạng nợ cần thu hồi/thu đòi của Công ty và các Công ty con, Công ty thành viên;
2.Thực hiện quản lý, theo dõi, giám sát việc xử lý, thu hồi công nợ, thu đòi người thứ ba đối với các khoản nợ của Công ty;
3.Thực hiện đánh giá khoản nợ, đề xuất phương án giải quyết, xin ý kiến xử lý đối với những khoản nợ trong danh sách. Tổ chức thực hiện, theo dõi và giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết thanh toán/phương án xử lý nợ được phê duyệt trong phạm vi danh mục đang xử lý. ;
4.Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn khác trong quá trình giải quyết, xử lý, thu hồi công nợ, thu đòi người thứ ba;
5.Phối hợp với phòng kế toán và các đơn vị liên quan trong việc tổ chức trích lập dự phòng đối với các khoản công nợ khó đòi/không có khả năng thu hồi;
6. Trực tiếp thực hiện các công việc liên quan đến yêu cầu/đôn đốc khách hàng/đối tác/bên thứ ba liên quan đến việc thu hồi công nợ, thu đòi người thứ ba  ;
7. Quản lý hồ sơ liên quan đến các khoản công nợ được giao và báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của lãnh đạo. Các công việc và nghiệp vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo thuộc phạm vi được phân công;
8.Thực hiện các công việc khác liên quan theo yêu cầu của Giám đốc Quản trị Công ty.

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
1. Trình độ học vấn: Tốt nghiệp đại học trở lên. 
2. Kinh nghiệm làm việc: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thu hồi công nợ. Ưu tiên kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, đầu tư, chứng khoán        
3. Kiến thức/ Năng lực chuyên môn/ Kỹ năng: 
- Hiểu biết về đặc tính các khoản nợ
- Hiểu biết về các công việc cần thực hiện để quản lý, xử lý công nợ hiệu quả
- Hiểu biết các thủ tục pháp lý/thủ tục hành chính liên quan đến xử lý nợ
- Quản lý thông tin và các vấn đề liên quan đến các khoản công nợ
- Kỹ năng giao tiếp, trao đổi, đàm phán,thương lượng, thuyết phục/tranh luận hiệu quả
- Kỹ năng tác động và gây ảnh hướng đến người khác (quan hệ tốt với Cơ quan NN)
- Kỹ năng thu thập thông tin, phân tích tài liệu/dữ liệu

4. Năng lực cốt lõi
- Có hệ tư tưởng và tư duy phù hợp với giá trị cốt lõi của tổ chức

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự 
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân. 

V. Thông tin ứng tuyển
1. Số lượng tuyển dụng: 01 nhân sự
2. Nơi làm việc: 95 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Email gửi CV ứng tuyển: tuyendung@pti.com.vn
4. Thời hạn ứng tuyển: 05/9/2023
5. Thông tin liên hệ: Ms.Thư - Chuyên viên tuyển dụng nhân sự- SĐT: 0822.288.338