Quyết định số 68/QĐ-PTI-HĐQT về bổ nhiệm Ông Đỗ Phúc Hiệp giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc PTI