PTI Tuyển dụng Nhân viên Kế toán

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
 
  1. Vị trí tuyển dụng: Nhân viên Kế toán chuyên quản
  2. Nơi làm việc: Ban Tài chính - Kế toán, Trụ sở chính Tổng công ty

        - Địa điểm làm việc: Tầng 8, 4A Láng Hạ, Hà Nội

  1. Mô tả công việc:

- Lập kế hoạch và thực hiện quản lý chi phí, công nợ

+ Xây dựng mục tiêu BSC, bộ chỉ tiêu quản trị tài chính hàng năm (tỷ lệ công nợ mục tiêu, hạn mức tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tạm ứng thường xuyên…), mục tiêu KPIs cá nhân cho Giám đốc, Kế toán trưởng đơn vị.

- Kiểm tra, giám sát hoạt động tài chính kế toán

+ Giám sát đơn vi thành viên về việc tuân thủ quy định của Nhà nước, Tổng Công ty liên quan đến tài chính kế toán.

+ Đề xuất kế hoạch kiểm tra nội bộ và thực hiện kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất các đơn vị thành viên. Theo dõi và tổng hợp kết quả kiểm tra. Lưu trữ Biên bản kiểm tra nội bộ

+ Đề xuất thay đổi các biện pháp kiểm soát, quản lý tài chính

- Hạch toán kế toán. Báo cáo tài chính. Báo cáo tuân thủ & thuế

+ Hỗ trợ đơn vị trong công tác hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khi có vướng mắc

+ Phối hợp lập Báo cáo tài chính theo chế độ Kế toán hiện hành theo sự phân công

  1. Chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc:

- Lương thưởng hấp dẫn

- Các chế độ phúc lợi khác: Bảo hiểm Kết hợp con người, chế độ nghỉ mát hàng năm và các chế độ khác theo quy định của Nhà nước và Tổng công ty.

- Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, thân thiện;

- Được đào tạo về kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.

- Cơ hội được thăng tiến, luân chuyển công việc phù hợp với năng lực, sở trường

- Cơ hội tham gia các hoạt động đoàn thể, hoạt động cộng đồng, xã hội của Tổng công ty.

  1. Thời hạn nộp hồ sơ: 31/01/2021
  2. Nhận hồ sơ: tuyendung@pti.com.vn