PTI Công bố thông tin chấp thuận của Bộ Tài chính về việc ông Nguyễn Kim Lân giữ chức danh Tổng Giám đốc thay cho ông Bùi Xuân Thu kể từ ngày 13/12/2022