Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh Sản phẩm

I. Mục tiêu của vị trí/ Job purpose
Xây dựng và phát triển năng lực kinh doanh sản phẩm bảo hiểm theo chuẩn mực, tầm nhìn, sứ mệnh của PTI

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
- Xây dựng và phát triển chiến lược kinh doanh sản phẩm: Tổ chức xây dựng và thực thi chiến lược kinh doanh cho các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ của PTI. Bao gồm xác định mục tiêu kinh doanh, chiến lược marketing, phân phối sản phẩm, cũng như việc tối ưu hóa chiến lược giá cả và sản phẩm.
- Nghiên cứu thị trường và phân tích cạnh tranh: Nghiên cứu thị trường, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Phân tích cạnh tranh tìm ra các cơ hội và thách thức trong ngành.
- Phát triển quan hệ hợp tác, thúc đẩy kinh doanh sản phẩm: Xây dựng, duy trì mối quan hệ khách hàng và đối tác, nhằm mở rộng phạm vi phân phối, tăng cường năng lực kinh doanh sản phẩm, đảm bảo các sản phẩm được tiếp cận đến khách hàng một cách hiệu quả.
- Tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh sản phẩm: Đánh giá và đề xuất tối ưu hóa hiệu quả hoạt động kinh doanh sản phẩm. Bao gồm chính sách kinh doanh, quy trình hoạt động, chiến lược sản phẩm và giá cả, để đảm bảo đạt được mục tiêu kinh doanh, lợi nhuận.
- Phát triển sản phẩm mới: Xây dựng và đề xuất sản phẩm, dịch vụ mới để đáp ứng nhu cầu của thị trường, tăng cường tính cạnh tranh của PTI. Thực hiện đóng gói, cải tiến sản phẩm hiện có hoặc phát triển các sản phẩm hoàn toàn mới.
- Quản lý và phát triển đội ngũ kinh doanh sản phẩm: Quản lý, đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ kinh doanh sản phẩm.

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
- Kinh nghiệm và kiến thức chuyên môn: Kinh nghiệm tối thiểu 10 năm trong ngành bảo hiểm, đặc biệt là trong lĩnh vực sản phẩm. Kiến thức sâu rộng về các sản phẩm bảo hiểm và thị trường bảo hiểm là cần thiết.
- Bằng cấp: Cử nhân ngành Tài chính/ Ngân hàng/ Chứng khoán hoặc ngành có liên quan.
- Kiến thức về pháp luật và quy định: Hiểu biết về các quy định pháp luật và quy định liên quan đến ngành bảo hiểm.
- Kiến thức công nghệ: Hiểu biết về công nghệ mới và xu hướng số hóa trong ngành bảo hiểm.
- Kỹ năng lãnh đạo, quản lý: Khả năng lãnh đạo mạnh mẽ, dẫn dắt đội ngũ kinh doanh và quản lý các hoạt động kinh doanh một cách hiệu quả. Khả năng xây dựng môi trường làm việc tích cực và động viên nhân viên.
- Kỹ năng phân tích và đánh giá: Khả năng phân tích thị trường, dữ liệu và thông tin để đưa ra quyết định. Đồng thời tận dụng dữ liệu để cải thiện quy trình và hiệu suất kinh doanh.
- Sáng tạo và đổi mới: Có khả năng tạo ra những ý tưởng sáng tạo nhằm cải thiện hiệu suất và đề xuất các sản phẩm/dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
- Kỹ năng Quản lý rủi ro: Có khả năng đánh giá và quản lý các rủi ro kinh doanh, đảm bảo bền vững và ổn định cho tổ chức.

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự 
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp.
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức.
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp.
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm.
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định luật lao động.
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi.
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi 
- Không gian làm việc mở với trang thiết bị hiện đại. 
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc.
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện phong phú và sôi nổi.
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân. 

V. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Email gửi CV ứng tuyển: quan.nguyen2@ipam.vn
2. Thời hạn ứng tuyển: 30/06/2024