Giám Đốc Quản Trị Nhân Sự

I. Mục tiêu vị trí/Job purpose
- Nhận trách nhiệm tổ chức thực thi vận hành nghiệp vụ chuyên môn, đảm bảo chất lượng dịch vụ, giám sát và quản trị rủi ro đối với đội ngũ nhân sự thuộc bộ phận HR Management được giao phụ trách theo định hướng chiến lược của công ty.

II. Vai trò chức năng & Nhiệm vụ chính/ Key roles & Responsibilities
- Quản lý toàn bộ các hoạt động phát triển nhân sự: cơ cấu tổ chức; kế hoạch nguồn nhân lực; quy hoạch nguồn nhân sự nội bộ, vận hành hoạt động nhân sự định kỳ (jobrole, JDOT, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, tuyển dụng, chấm dứt Hợp đồng lao động, xử lý quan hệ lao động…) của hệ thống.
- Chịu trách nhiệm toàn bộ việc định hướng, thực thi nhiệm vụ, quản trị vận hành, cam kết mục tiêu hoàn thành trong việc xây dựng kế hoạch nguồn lực, quản trị nguồn nhân lực, tổ chức triển khai hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của bộ phận HR Management theo yêu cầu của vị trí trong tổ chức. 
- Tham gia xây dựng đội ngũ được giao phụ trách về năng lực chuyên môn, kỹ năng công việc, kỹ năng nghề và thành thạo nghiệp vụ. 
Phối hợp với các bộ phận chuyên môn trong nội bộ khối HR để thống nhất triển khai các hoạt động định kỳ của nghiệp vụ HR. 
- Giám sát vận hành các nhiệm vụ theo nghiệp vụ HR Management để đảm bảo tuân thủ chuẩn mực, quy định quy trình của Công ty, kiểm soát rủi ro trong hoạt động nhân sự tại đơn vị được giao phụ trách. 
-  Tổ chức triển khai các dự án của nghiệp vụ HR Management theo định hướng của tổ chức về phát triển nguồn lực. 
- Xây dựng hệ thống các báo cáo nhân sự theo chu kỳ hoặc theo yêu cầu, phân tích các chỉ số, đưa ra nhận định và dự báo về dữ liệu với các giải pháp phù hợp .
- Tổ chức thực thi nhiệm vụ quản trị tuân thủ nhân sự (giám sát, báo cáo tuân thủ kỷ luật lao động; đánh giá và xử lý vi phạm lao động, nhận diện và cảnh báo các rủi ro liên quan tuân thủ pháp luật lao động,...)
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Ban lãnh đạo Công ty trong từng thời kỳ. 

III. Tiêu chuẩn vị trí/ Job requirements
1. Bằng cấp/chứng chỉ.

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị nhân lực hoặc các chuyên ngành liên quan. 
Ưu tiên ứng viên có bằng MBA/Thạc sỹ Quản trị nhân lực/Chứng chỉ quản trị nhân sự (SHRM-SCP, PHRi,...)
2.Kinh nghiệm.
Tối thiểu 12 năm kinh nghiệm trong mảng Quản trị nhân sự, trong đó tối thiểu 8 năm kinh nghiệm làm việc tại vị trí quản lý
3. Các kỹ năng cần có.
-  Khả năng xây dựng và thực thi chiến lược Quản trị Nhân sự phù hợp với mục tiêu kinh doanh của tổ chức
- Am hiểu các kiến thức về nhân sự như thu hút và quản lý nhân tài, đào tạo và phát triển, đánh giá và quản trị hiệu suất, xây dựng tổng đãi ngộ, vận hành lương thưởng và phúc lợi, quan hệ lao động,...
- Kiến thức về luật pháp và thủ tục pháp lý
- Kỹ năng giao tiếp, tương tác và xây dựng mối quan hệ
- Kỹ năng đàm phán và giải quyết vấn đề
- Kỹ năng phân tích dữ liệu và báo cáo
- Kỹ năng quản lý và lãnh đạo đội nhóm

IV. Chế độ đãi ngộ/ Benefits
1. Cộng đồng những người làm nghề chính trực và dấn thân phụng sự
- Môi trường làm nghề chuyên nghiệp
- Làm việc với tinh thần làm chủ, sáng tạo và thách thức
2. Thu nhập theo năng lực
- Thu nhập xứng đáng theo năng lực và giá trị đóng góp
- Được xem xét và đánh giá điều chỉnh thu nhập hàng năm
- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật
- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe và các phúc lợi
3. Tổ chức học tập và văn hóa sôi nổi
- Không gian làm việc mở và trang thiết bị hiện đại
- Được tham gia các chương trình đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng làm việc
- Các hoạt động văn hóa, thiện nguyện và sôi nổi
4. Cơ hội thăng tiến
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng, phù hợp với năng lực thực tế và nguyện vọng của bản thân

VI. Thông tin ứng tuyển/ Information
1. Email gửi CV ứng tuyển: ha.buithu2@ipam.vn
2. Thời hạn ứng tuyển: 31/08/2024