Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp quý 4/2012 so với cùng kỳ năm trước