Giải trình chênh lệch lợi nhuận tổng hợp quý 2/2013 so với cùng kỳ năm trước